กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด
 • ปกหน้าแผนปี 60 ปกหลังแผนปี 60 1 คำนำ สารบัญ 2 ส่วนที่ 1 3 ส่วนที่ 2 4 ส่วนที่ 3 5 ส่วนที่ 4 6 โครงการประจำ 7 ภาคผนวก 8 คำสั่งคณะทำงานจัดทำแผน

  แผนปฎิบัติการประจำปี 2560

  ปกหน้าแผนปี 60 ปกหลังแผนปี 60 1 คำนำ สารบัญ 2 ส่วนที่ 1 3 ส่วนที่ 2 4 ส่วนที่ 3 5 ส่วนที่ 4 6 โครงการประจำ 7 ภาคผนวก 8 คำสั่งคณะทำงานจัดทำแผน

  Continue Reading...

 • แผนปฏิบัติการประจำปี 2558 แผนปฏิบัติการประจำปี 2559 แผนปฎิบัติการประจำปี 2560

  รวมแผนปฎิบัติการประจำปี

  แผนปฏิบัติการประจำปี 2558 แผนปฏิบัติการประจำปี 2559 แผนปฎิบัติการประจำปี 2560

  Continue Reading...

 • ด้วย คุณแม่เกษร     จิตรแก้ว มารดา ของนางสาวนัฎกาญจน์   จิตรแก้ว ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านควนโพธิ์  ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่  16  กรกฎาคม  2560  เริ่มงานวันที่  17 – 21  กรกฎาคม  2560  และกำหนดฌาปนกิจศพ ในวันที่  22  กรกฎาคม  2560  เวลา 13.00 น.  ณ วัดกาญจนบริรักษ์ (วัดโคกแค)  ตำบลเขาขาว […]

  กำหนดฌาปนกิจศพคุณแม่เกษร จิตรแก้ว มารดา ของ นางสาวนัฎกาญจน์  จิตรแก้ว ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านควนโพธิ์

  ด้วย คุณแม่เกษร     จิตรแก้ว มารดา ของนางสาวนัฎกาญจน์   จิตรแก้ว ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านควนโพธิ์  ได้ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่  16  กรกฎาคม  2560  เริ่มงานวันที่  17 – 21  กรกฎาคม  2560  และกำหนดฌาปนกิจศพ ในวันที่  22  กรกฎาคม  2560  เวลา 13.00 น.  ณ วัดกาญจนบริรักษ์ (วัดโคกแค)  ตำบลเขาขาว […]

  Continue Reading...

 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จะจัดทำเกียรติบัตรให้ครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียนที่มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 สอบNTได้คะแนนเต็ม100 ทั้งนี้ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มออนไลน์  คลิก แบบสำรวจNTได้คะแนนเต็ม 100

  รับเกียรติบัตรNTของครูและผู้บริหารสถานศึกษา ปีการศึกษา 2559 จาก สพฐ.

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จะจัดทำเกียรติบัตรให้ครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียนที่มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 สอบNTได้คะแนนเต็ม100 ทั้งนี้ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มออนไลน์  คลิก แบบสำรวจNTได้คะแนนเต็ม 100

  Continue Reading...

 •                 โรงเรียนบ้านคลองลำปริงจัดกิจกรรมตามโครงการ “ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ”เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพระองค์ และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้แนวพระราชดำริรวมถึงได้มีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ตามที่กระทรวงศึกษากำหนดให้มีกิจกรรมปลูกต้นไม้ พร้อมกันทั่วประเทศ จำนวน ๙๙๙,๙๘๙ ต้น

  โรงเรียนบ้านคลองลำปริง กิจกรรม“ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ”

                  โรงเรียนบ้านคลองลำปริงจัดกิจกรรมตามโครงการ “ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ”เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของพระองค์ และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้แนวพระราชดำริรวมถึงได้มีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ตามที่กระทรวงศึกษากำหนดให้มีกิจกรรมปลูกต้นไม้ พร้อมกันทั่วประเทศ จำนวน ๙๙๙,๙๘๙ ต้น

  Continue Reading...

 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำแนวทางและเกณฑ์การพิจารณาการผลิตภาพยนตร์สั้น โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อส่งผลงานเข้าประกวดและนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ " INNOOBEC Symposium 2017 " คลิกเว็บไซต์  moralschool.obec.go.t หรือ เฟสบุคโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. https://www.facebook.com/โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

  แนวทางและเกณฑ์การพิจารณาการผลิตภาพยนต์สั้น

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำแนวทางและเกณฑ์การพิจารณาการผลิตภาพยนตร์สั้น โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. เพื่อส่งผลงานเข้าประกวดและนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ " INNOOBEC Symposium 2017 " คลิกเว็บไซต์  moralschool.obec.go.t หรือ เฟสบุคโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. https://www.facebook.com/โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. 

  Continue Reading...

 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดโครงการ "ใต้ร่มมหาวชิราบารมี" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐  คลิกเว็บไซต์ moralschool.obec.go.th และเว็บไซต์www.uprightschool.net

  โครงการ “ใต้ร่มมหาวชิราบารมี”

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดโครงการ "ใต้ร่มมหาวชิราบารมี" เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐  คลิกเว็บไซต์ moralschool.obec.go.th และเว็บไซต์www.uprightschool.net

  Continue Reading...

 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะจัดประกวดกิจกรรมโครงการมหกรรม ส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ 3 (3rd  MCU Contest ) จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มีรายละเอียดคู่มือกิจกรรม คลิกเว็บไซต์ www.krupra.net    สอบถามเพิ่มเติม  โทร 035 248 084

  การประกวดด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ 3

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะจัดประกวดกิจกรรมโครงการมหกรรม ส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ 3 (3rd  MCU Contest ) จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มีรายละเอียดคู่มือกิจกรรม คลิกเว็บไซต์ www.krupra.net    สอบถามเพิ่มเติม  โทร 035 248 084

  Continue Reading...

 • นางจุรีรัตน์  คีรีรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑากลุ่มโรงเรียนทับเที่ยง ครั้งที่ ๑๓  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนในสังกัด ๙ โรง เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ร่วมกันทำงานเป็นทีมในการจัดกิจกรรมส่งผลต่อการพัฒนการศึกษาสืบไป ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

  กรีฑากลุ่มโรงเรียนทับเที่ยง ครั้งที่ 13

  นางจุรีรัตน์  คีรีรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑากลุ่มโรงเรียนทับเที่ยง ครั้งที่ ๑๓  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนในสังกัด ๙ โรง เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ร่วมกันทำงานเป็นทีมในการจัดกิจกรรมส่งผลต่อการพัฒนการศึกษาสืบไป ณ สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

  Continue Reading...

 • นางจุรีรัตน์  คีรีรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียนนาโยง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนในสังกัด จำนวน ๘ โรง เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ร่วมกันทำงานเป็นทีมในการจัดกิจกรรมส่งผลต่อการพัฒนการศึกษาสืบไป ณ โรงเรียนวัดมงคลสถาน อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง วันที่ ๑๗  กรกฎาคม ๒๕๖๐

  แข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียนนาโยง

  นางจุรีรัตน์  คีรีรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียนนาโยง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียนในสังกัด จำนวน ๘ โรง เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ร่วมกันทำงานเป็นทีมในการจัดกิจกรรมส่งผลต่อการพัฒนการศึกษาสืบไป ณ โรงเรียนวัดมงคลสถาน อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง วันที่ ๑๗  กรกฎาคม ๒๕๖๐

  Continue Reading...