อำนวยการ Archive

 • สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง ซึ่งเป็นไปตามที่กฎกระทรวงกำหนด รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 กันยายน 2560  สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข  075-218-440 

  การสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ

  สำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตรัง ซึ่งเป็นไปตามที่กฎกระทรวงกำหนด รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-15 กันยายน 2560  สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข  075-218-440 

  Continue Reading...

 •             นายสุวิทย์ ฟองโหย รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัศดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่วัศดุโรงเรียนในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามกฎระเบียบและกฎหมาย ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง วันที่ 11 สิงหาคม 2560 

  การบริหารพัสดุภาครัฐ ปี 2560

              นายสุวิทย์ ฟองโหย รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัศดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่วัศดุโรงเรียนในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามกฎระเบียบและกฎหมาย ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง วันที่ 11 สิงหาคม 2560 

  Continue Reading...

 • ขอเชิญท่านและบุคลากรในโรงเรียน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยคณะสงฆ์หนใต้ ในวันศุกร์ที่ 11  สิงหาคม  2560 เวลา 13.00 น. ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง (การแต่งกายชุดขาว หรือชุดสุภาพ)

  ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ฯ

  ขอเชิญท่านและบุคลากรในโรงเรียน ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยคณะสงฆ์หนใต้ ในวันศุกร์ที่ 11  สิงหาคม  2560 เวลา 13.00 น. ณ วัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง (การแต่งกายชุดขาว หรือชุดสุภาพ)

  Continue Reading...

 • กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนดจัดงานเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ภายใต้แนวคิด "ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสัญจร 2017" ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจมากมาย ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00-20.00 น. ณ บริเวณลานจอดรถห้างสรรพสินค้าโรบินสันตรัง 

  ขอประชาสัมพันธ์การจัดงาน “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสัญจร 2017″

  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนดจัดงานเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ภายใต้แนวคิด "ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสัญจร 2017" ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจมากมาย ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00-20.00 น. ณ บริเวณลานจอดรถห้างสรรพสินค้าโรบินสันตรัง 

  Continue Reading...

 • นายสุวิทย์ ฟองโหย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 บรรยายพิเศษกิจกรรมพัฒนาเด็กไทยและเยาวชนไทย เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ "ศาสตร์พระราชา"(ค่ายสร้างสรรค์) นักเรียนในสังกัดตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้การสอน ตามศาสตร์พระราชา ขับเคลื่อน หลักปรัญชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ประบุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ สพป.ตรัง เขต 1 วันที่ 13 กรกฎาคม 2560           […]

  เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(ค่ายสร้างสรรค์)

  นายสุวิทย์ ฟองโหย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 บรรยายพิเศษกิจกรรมพัฒนาเด็กไทยและเยาวชนไทย เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ "ศาสตร์พระราชา"(ค่ายสร้างสรรค์) นักเรียนในสังกัดตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้การสอน ตามศาสตร์พระราชา ขับเคลื่อน หลักปรัญชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ประบุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ สพป.ตรัง เขต 1 วันที่ 13 กรกฎาคม 2560           […]

  Continue Reading...

 • สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ องค์การมหาชน หรือ สทอภ. จะดำเนินการจัดการประกวดภาพวาดระดับเยาวชนอายุ 8 -11 ปี  หัวข้อ  "United Through Space"  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกตัวแทนภาพวาดของประเทศไทยเข้าประกวดภาพวาดในการประชุม APRSAF-24 ณ เมืองเบงกาลุรุ สาธารณรัฐอินเดีย และเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความคิดและจินตนาการที่สร้างสรรค์ รักในงานศิลป ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็ปไซต์ www.gistda.or.th,learn.gistda.or.th หรือโทร 025614504 ต่อ 441,442

  การประกวดภาพวาดระดับเยาวชนอายุ 8-11 ปี หัวข้อ “United Through Space”

  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ องค์การมหาชน หรือ สทอภ. จะดำเนินการจัดการประกวดภาพวาดระดับเยาวชนอายุ 8 -11 ปี  หัวข้อ  "United Through Space"  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกตัวแทนภาพวาดของประเทศไทยเข้าประกวดภาพวาดในการประชุม APRSAF-24 ณ เมืองเบงกาลุรุ สาธารณรัฐอินเดีย และเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความคิดและจินตนาการที่สร้างสรรค์ รักในงานศิลป ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็ปไซต์ www.gistda.or.th,learn.gistda.or.th หรือโทร 025614504 ต่อ 441,442

  Continue Reading...

 • สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ได้ ประกาศหลักเกณฑ์ให้ทุนอุดหนุนโครงการสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้โรงเรียนห่างไกล ประจำปี พ.ศ.2560 ให้แก่ผู้ขอรับทุนอุดหนุน ประกอบด้วย ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หน่วยงานสถานศึกษา โรงเรียน นักเรียนนักศึกษา ทุกสังกัด ซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ในการผลิตสื่อประเภท สิ่งประดิษฐ์ และสื่อโสตทัศนูปกรณ์ ด้านเทคโนโลยี และสื่อพิมพ์ จำนวน 16 ทุน ๆ ละไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 075-570560  

  การประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์ให้ทุนอุดหนุนโครงการสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้โรงเรียนห่างไกล ประจำปี พ.ศ.2560

  สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ได้ ประกาศหลักเกณฑ์ให้ทุนอุดหนุนโครงการสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้โรงเรียนห่างไกล ประจำปี พ.ศ.2560 ให้แก่ผู้ขอรับทุนอุดหนุน ประกอบด้วย ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หน่วยงานสถานศึกษา โรงเรียน นักเรียนนักศึกษา ทุกสังกัด ซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ในการผลิตสื่อประเภท สิ่งประดิษฐ์ และสื่อโสตทัศนูปกรณ์ ด้านเทคโนโลยี และสื่อพิมพ์ จำนวน 16 ทุน ๆ ละไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 075-570560  

  Continue Reading...

 • จังหวัดตรัง แจ้งว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดให้มีโครงการต้นไม้ที่ทรงคุณค่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560  ในการนี้ขอประชาสัมพันธ์และพิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบ/หน่วยงาน/ชุมชน/ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยให้ส่งแบบเสนอประวัติและผลงาน ให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง ภายในวันที่  22  มิถุนายน 2560 สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 075-217585-6

  การดำเนินกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร และชุมชน โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมในการสืบสวน ตำนานต้นไม้

  จังหวัดตรัง แจ้งว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดให้มีโครงการต้นไม้ที่ทรงคุณค่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560  ในการนี้ขอประชาสัมพันธ์และพิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบ/หน่วยงาน/ชุมชน/ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยให้ส่งแบบเสนอประวัติและผลงาน ให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง ภายในวันที่  22  มิถุนายน 2560 สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 075-217585-6

  Continue Reading...

 • มูลนิธิเพื่อสังคมไทย  กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อเชิญส่งผลงานเข้ารับรางวัล "ความดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน" ประจำปี ๒๕๖๐ "Best Practice Award 2017" เพื่อเป็นการยกย่อง ส่งเสริม ให้กำลังใจบุคคล จำนวน 25  สาขา เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ส่งผลงานทาง  Email:sentangthai@hotmail.com โทรสาร 023794498/023794499  ติดต่ประสานงานรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณวรินทร  สุธรรมซาว หมายเลข 0956145492 ID Line […]

  เชิญส่งผลงานเข้ารับรางวัล “ความดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน” ประจำปี ๒๕๖๐ “Best Practice Award 2017″

  มูลนิธิเพื่อสังคมไทย  กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อเชิญส่งผลงานเข้ารับรางวัล "ความดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน" ประจำปี ๒๕๖๐ "Best Practice Award 2017" เพื่อเป็นการยกย่อง ส่งเสริม ให้กำลังใจบุคคล จำนวน 25  สาขา เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ส่งผลงานทาง  Email:sentangthai@hotmail.com โทรสาร 023794498/023794499  ติดต่ประสานงานรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณวรินทร  สุธรรมซาว หมายเลข 0956145492 ID Line […]

  Continue Reading...

 • บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการจัดงาน EDUCA 2017:งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 10  ระหว่างวันที่  10-18  ตุลาคม  2560 ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม (ฮอลล์) อิมแพค เมืองทองธานี  เพือ่เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ด้านศาสตร์การสอนและการจัดการเรียนรู้ฯ  สนใจดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.educathai.com โดยใช้ Member ID และ Password ในการล๊อกอินเข้าสู่ระบบเท่านั้น

  ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงาน EDUCA2017:งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ ๑๐

  บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการจัดงาน EDUCA 2017:งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 10  ระหว่างวันที่  10-18  ตุลาคม  2560 ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม (ฮอลล์) อิมแพค เมืองทองธานี  เพือ่เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ด้านศาสตร์การสอนและการจัดการเรียนรู้ฯ  สนใจดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.educathai.com โดยใช้ Member ID และ Password ในการล๊อกอินเข้าสู่ระบบเท่านั้น

  Continue Reading...