อำนวยการ Archive

 • กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนดจัดงานเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ภายใต้แนวคิด "ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสัญจร 2017" ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจมากมาย ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00-20.00 น. ณ บริเวณลานจอดรถห้างสรรพสินค้าโรบินสันตรัง 

  ขอประชาสัมพันธ์การจัดงาน “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสัญจร 2017″

  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กำหนดจัดงานเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ภายใต้แนวคิด "ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสัญจร 2017" ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่น่าสนใจมากมาย ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00-20.00 น. ณ บริเวณลานจอดรถห้างสรรพสินค้าโรบินสันตรัง 

  Continue Reading...

 • นายสุวิทย์ ฟองโหย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 บรรยายพิเศษกิจกรรมพัฒนาเด็กไทยและเยาวชนไทย เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ "ศาสตร์พระราชา"(ค่ายสร้างสรรค์) นักเรียนในสังกัดตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้การสอน ตามศาสตร์พระราชา ขับเคลื่อน หลักปรัญชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ประบุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ สพป.ตรัง เขต 1 วันที่ 13 กรกฎาคม 2560           […]

  เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(ค่ายสร้างสรรค์)

  นายสุวิทย์ ฟองโหย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 บรรยายพิเศษกิจกรรมพัฒนาเด็กไทยและเยาวชนไทย เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ "ศาสตร์พระราชา"(ค่ายสร้างสรรค์) นักเรียนในสังกัดตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 1 หลักสูตรกระบวนการเรียนรู้การสอน ตามศาสตร์พระราชา ขับเคลื่อน หลักปรัญชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ประบุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียง สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ สพป.ตรัง เขต 1 วันที่ 13 กรกฎาคม 2560           […]

  Continue Reading...

 • สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ องค์การมหาชน หรือ สทอภ. จะดำเนินการจัดการประกวดภาพวาดระดับเยาวชนอายุ 8 -11 ปี  หัวข้อ  "United Through Space"  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกตัวแทนภาพวาดของประเทศไทยเข้าประกวดภาพวาดในการประชุม APRSAF-24 ณ เมืองเบงกาลุรุ สาธารณรัฐอินเดีย และเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความคิดและจินตนาการที่สร้างสรรค์ รักในงานศิลป ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็ปไซต์ www.gistda.or.th,learn.gistda.or.th หรือโทร 025614504 ต่อ 441,442

  การประกวดภาพวาดระดับเยาวชนอายุ 8-11 ปี หัวข้อ “United Through Space”

  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ องค์การมหาชน หรือ สทอภ. จะดำเนินการจัดการประกวดภาพวาดระดับเยาวชนอายุ 8 -11 ปี  หัวข้อ  "United Through Space"  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกตัวแทนภาพวาดของประเทศไทยเข้าประกวดภาพวาดในการประชุม APRSAF-24 ณ เมืองเบงกาลุรุ สาธารณรัฐอินเดีย และเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความคิดและจินตนาการที่สร้างสรรค์ รักในงานศิลป ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็ปไซต์ www.gistda.or.th,learn.gistda.or.th หรือโทร 025614504 ต่อ 441,442

  Continue Reading...

 • สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ได้ ประกาศหลักเกณฑ์ให้ทุนอุดหนุนโครงการสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้โรงเรียนห่างไกล ประจำปี พ.ศ.2560 ให้แก่ผู้ขอรับทุนอุดหนุน ประกอบด้วย ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หน่วยงานสถานศึกษา โรงเรียน นักเรียนนักศึกษา ทุกสังกัด ซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ในการผลิตสื่อประเภท สิ่งประดิษฐ์ และสื่อโสตทัศนูปกรณ์ ด้านเทคโนโลยี และสื่อพิมพ์ จำนวน 16 ทุน ๆ ละไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 075-570560  

  การประชาสัมพันธ์ประกาศหลักเกณฑ์ให้ทุนอุดหนุนโครงการสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้โรงเรียนห่างไกล ประจำปี พ.ศ.2560

  สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ได้ ประกาศหลักเกณฑ์ให้ทุนอุดหนุนโครงการสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้โรงเรียนห่างไกล ประจำปี พ.ศ.2560 ให้แก่ผู้ขอรับทุนอุดหนุน ประกอบด้วย ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา หน่วยงานสถานศึกษา โรงเรียน นักเรียนนักศึกษา ทุกสังกัด ซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ในการผลิตสื่อประเภท สิ่งประดิษฐ์ และสื่อโสตทัศนูปกรณ์ ด้านเทคโนโลยี และสื่อพิมพ์ จำนวน 16 ทุน ๆ ละไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 075-570560  

  Continue Reading...

 • จังหวัดตรัง แจ้งว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดให้มีโครงการต้นไม้ที่ทรงคุณค่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560  ในการนี้ขอประชาสัมพันธ์และพิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบ/หน่วยงาน/ชุมชน/ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยให้ส่งแบบเสนอประวัติและผลงาน ให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง ภายในวันที่  22  มิถุนายน 2560 สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 075-217585-6

  การดำเนินกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล องค์กร และชุมชน โดยใช้มิติทางวัฒนธรรมในการสืบสวน ตำนานต้นไม้

  จังหวัดตรัง แจ้งว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดให้มีโครงการต้นไม้ที่ทรงคุณค่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560  ในการนี้ขอประชาสัมพันธ์และพิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบ/หน่วยงาน/ชุมชน/ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยให้ส่งแบบเสนอประวัติและผลงาน ให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง ภายในวันที่  22  มิถุนายน 2560 สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 075-217585-6

  Continue Reading...

 • มูลนิธิเพื่อสังคมไทย  กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อเชิญส่งผลงานเข้ารับรางวัล "ความดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน" ประจำปี ๒๕๖๐ "Best Practice Award 2017" เพื่อเป็นการยกย่อง ส่งเสริม ให้กำลังใจบุคคล จำนวน 25  สาขา เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ส่งผลงานทาง  Email:sentangthai@hotmail.com โทรสาร 023794498/023794499  ติดต่ประสานงานรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณวรินทร  สุธรรมซาว หมายเลข 0956145492 ID Line […]

  เชิญส่งผลงานเข้ารับรางวัล “ความดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน” ประจำปี ๒๕๖๐ “Best Practice Award 2017″

  มูลนิธิเพื่อสังคมไทย  กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อเชิญส่งผลงานเข้ารับรางวัล "ความดี ตอบแทนคุณแผ่นดิน" ประจำปี ๒๕๖๐ "Best Practice Award 2017" เพื่อเป็นการยกย่อง ส่งเสริม ให้กำลังใจบุคคล จำนวน 25  สาขา เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ส่งผลงานทาง  Email:sentangthai@hotmail.com โทรสาร 023794498/023794499  ติดต่ประสานงานรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณวรินทร  สุธรรมซาว หมายเลข 0956145492 ID Line […]

  Continue Reading...

 • บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการจัดงาน EDUCA 2017:งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 10  ระหว่างวันที่  10-18  ตุลาคม  2560 ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม (ฮอลล์) อิมแพค เมืองทองธานี  เพือ่เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ด้านศาสตร์การสอนและการจัดการเรียนรู้ฯ  สนใจดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.educathai.com โดยใช้ Member ID และ Password ในการล๊อกอินเข้าสู่ระบบเท่านั้น

  ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงาน EDUCA2017:งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ ๑๐

  บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการจัดงาน EDUCA 2017:งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 10  ระหว่างวันที่  10-18  ตุลาคม  2560 ณ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม (ฮอลล์) อิมแพค เมืองทองธานี  เพือ่เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ด้านศาสตร์การสอนและการจัดการเรียนรู้ฯ  สนใจดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.educathai.com โดยใช้ Member ID และ Password ในการล๊อกอินเข้าสู่ระบบเท่านั้น

  Continue Reading...

 • ขอเชิญน้อง ๆ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ร่วมแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9  ชิงถ้วยรางวัล ทุนการศึกษาและศึกษาดูงานต่างประเทศ รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท เสาร์ที่  2  และอาทิตย์ที่  3   กันยายน  2560 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  สมัครเข้าร่วมแข่งขันและดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://www.sw2.ac.th/th/  หรือ  https://www.set.or.th/phetecon/PhetEcon/PhetEcon_page2.html  

  การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9

  ขอเชิญน้อง ๆ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ร่วมแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9  ชิงถ้วยรางวัล ทุนการศึกษาและศึกษาดูงานต่างประเทศ รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท เสาร์ที่  2  และอาทิตย์ที่  3   กันยายน  2560 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  สมัครเข้าร่วมแข่งขันและดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ http://www.sw2.ac.th/th/  หรือ  https://www.set.or.th/phetecon/PhetEcon/PhetEcon_page2.html  

  Continue Reading...

 • กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบหมายให้จังหวัดตรัง โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง จัดการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กจังหวัดตรัง ประจำปี 2560 เพื่อปลูกฝังค่านิยมอันดีให้เด็กเล็กได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้เล่นกีฬา พัฒนาความรู้ พัฒนาทักษะ สร้างความมีระเบียบวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา สำหรับโรงเรียนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 075-570541 ต่อ 14 0805269229 หรือดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ www.mots.go.th/trang

  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาเด็กเล็กจังหวัดตรัง ประจำปี 2560

  กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบหมายให้จังหวัดตรัง โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง จัดการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กจังหวัดตรัง ประจำปี 2560 เพื่อปลูกฝังค่านิยมอันดีให้เด็กเล็กได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ได้เล่นกีฬา พัฒนาความรู้ พัฒนาทักษะ สร้างความมีระเบียบวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา สำหรับโรงเรียนที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 075-570541 ต่อ 14 0805269229 หรือดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ www.mots.go.th/trang

  Continue Reading...

 • มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม ร่วมกับ กลุ่ม ปตท. และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2560 (Youth Greenovation Awards 2017) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาและโอกาสเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระดับนานาชาติ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับทีมที่ชนะเลิศ  จำนวน 2 ทีม ภายใต้แนวคิด "ปลูกนวัตกรรม ปั้นนวัตกิจ ปลุกจิตสำนึกสีเขียว "  ในโจทย์หัวข้อ  "นวัตกรรมสีเขียวเพื่อเศรษฐกิจและสังคม" หากสนใจร่วมกิจกรรม สามารถสมัครลงทะเบียนเพื่อกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ […]

  ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2560 (Youth Greenovation Awards 2017) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม ร่วมกับ กลุ่ม ปตท. และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2560 (Youth Greenovation Awards 2017) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาและโอกาสเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระดับนานาชาติ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับทีมที่ชนะเลิศ  จำนวน 2 ทีม ภายใต้แนวคิด "ปลูกนวัตกรรม ปั้นนวัตกิจ ปลุกจิตสำนึกสีเขียว "  ในโจทย์หัวข้อ  "นวัตกรรมสีเขียวเพื่อเศรษฐกิจและสังคม" หากสนใจร่วมกิจกรรม สามารถสมัครลงทะเบียนเพื่อกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ […]

  Continue Reading...