สาระน่ารู้ Archive

  •             หลายคนส่งได้ยินสารอาหารโพสแทสเซียมมาบ้างแล้ว  มีความจำเป็นต่อร่างกายในคนเรามีผลต่อการทำงานด้านระบบประสาท  รักษาความสมดุลของร่างกายเป็นอย่างดี  ควบคุมของเหลว  ฮอร์โมน  ยังช่วยในเรื่องของการขับถ่ายต่างๆ  ช่วยในเรื่องกานเผาพลาญในร่างกายและอื่นๆ  ดังนั้นแล้วจึงมีความสำคัญมากหากขาดโพแทสเซียมไปอาจจะทำให้ร่างกายผิดปกติ สมองคิดไม่ออกความจำสั่น  มีอาการปวดตามร่างกายเป็นต้น  บทความนี้จึงทำการนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับอาหารที่มีโพแทสเซียมที่มีมากเพื่อ จะได้นำมาบริโภคให้ได้รับสารอาหารนี้ได้อย่างเพียงพอได้               กล้วย  เป็นผลไม้ของบ้านเราหาซื้อได้ตลอดทั่งปีในราคาที่ไม่แพง  หรือว่าจะปลุกไว้ตามบ้านก็ทำได้และปลูกง่ายมากๆ  กล้วยนั้นเป็นผลไม้ที่หาง่ายดังนั้นแล้วเราควรที่จะหากินได้บ่อยๆ  กล้วยมีโพแทสเซียมที่ใกกว่าผลไม้ทั่วไปประมาณร้อยล่ะ 11 ของปริมษรต่อ 1 ลูกและนอกจากนั้นกล้วยยังเป็นแหล่งอาหารที่มีความสำคัญอื่นๆอีก               มันฝรั่ง  […]

    อาหารที่มีโพแทสเซียม

                หลายคนส่งได้ยินสารอาหารโพสแทสเซียมมาบ้างแล้ว  มีความจำเป็นต่อร่างกายในคนเรามีผลต่อการทำงานด้านระบบประสาท  รักษาความสมดุลของร่างกายเป็นอย่างดี  ควบคุมของเหลว  ฮอร์โมน  ยังช่วยในเรื่องของการขับถ่ายต่างๆ  ช่วยในเรื่องกานเผาพลาญในร่างกายและอื่นๆ  ดังนั้นแล้วจึงมีความสำคัญมากหากขาดโพแทสเซียมไปอาจจะทำให้ร่างกายผิดปกติ สมองคิดไม่ออกความจำสั่น  มีอาการปวดตามร่างกายเป็นต้น  บทความนี้จึงทำการนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับอาหารที่มีโพแทสเซียมที่มีมากเพื่อ จะได้นำมาบริโภคให้ได้รับสารอาหารนี้ได้อย่างเพียงพอได้               กล้วย  เป็นผลไม้ของบ้านเราหาซื้อได้ตลอดทั่งปีในราคาที่ไม่แพง  หรือว่าจะปลุกไว้ตามบ้านก็ทำได้และปลูกง่ายมากๆ  กล้วยนั้นเป็นผลไม้ที่หาง่ายดังนั้นแล้วเราควรที่จะหากินได้บ่อยๆ  กล้วยมีโพแทสเซียมที่ใกกว่าผลไม้ทั่วไปประมาณร้อยล่ะ 11 ของปริมษรต่อ 1 ลูกและนอกจากนั้นกล้วยยังเป็นแหล่งอาหารที่มีความสำคัญอื่นๆอีก               มันฝรั่ง  […]

    Continue Reading...