ศูนย์เทคโน Archive

 •   สนามสอบครูผู้ช่วยจังหวัดตรัง 1. โรงเรียนวิเชียรมาตุ         ถ.ตรัง-ประเหลียน ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง โทร.075-572057-60 2. โรงเรียนสภาราชินี         ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง โทร. 075-218792   สถานที่พักในจังหวัดตรัง 1.      โรงแรมธรรมรินทร์ธนา  โทร. 075-211211 2.      โรงแรมเรือรัษฎาโฮเต็ล  โทร. 075-214230 , […]

  สรุปผลการรับสมัครฯ ครูผู้ช่วย

    สนามสอบครูผู้ช่วยจังหวัดตรัง 1. โรงเรียนวิเชียรมาตุ         ถ.ตรัง-ประเหลียน ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง โทร.075-572057-60 2. โรงเรียนสภาราชินี         ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง โทร. 075-218792   สถานที่พักในจังหวัดตรัง 1.      โรงแรมธรรมรินทร์ธนา  โทร. 075-211211 2.      โรงแรมเรือรัษฎาโฮเต็ล  โทร. 075-214230 , […]

  Continue Reading...

 • เรียนเชิญ ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมการจัดซื้อในวันที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเพระเทพวิมลเมธี  ดาวน์โหลดหนังสือที่นี่ คอมพิวเตอร์ DLIT จำนวน 10 โรงเรียน  1.มิตรภาพที่ 31 "วัดทุ่งหวัง"    2.ต้นบากราษฎร์บำรุง    3.วัดน้ำผุด    4.บ้านท่าบันได    5.บ้านแหลม    6.บ้านหนองหว้า   […]

  แจ้งโรงเรียนที่ได้การจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์ DLIT และคอมพิวเตอร์ทดแทน ให้ดาวน์โหลดไฟล์แนบเพิ่มเติมมาในวันประชุม 17 สิงหาคม 2559

  เรียนเชิญ ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมการจัดซื้อในวันที่ 17 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเพระเทพวิมลเมธี  ดาวน์โหลดหนังสือที่นี่ คอมพิวเตอร์ DLIT จำนวน 10 โรงเรียน  1.มิตรภาพที่ 31 "วัดทุ่งหวัง"    2.ต้นบากราษฎร์บำรุง    3.วัดน้ำผุด    4.บ้านท่าบันได    5.บ้านแหลม    6.บ้านหนองหว้า   […]

  Continue Reading...

 • จากภาพดังกล่าว ขอรบกวนให้โรงเรียนที่รับชมการถ่ายทอด ช่วยสรุปจำนวนครูและภาพประกอบ ส่งเป็นไฟล์สรุปมาทางไลน์นี้ หรือไลน์ส่วนตัว หรือ อีเมล์ siriwan.y@trang1.go.th ส่งพรุ่งนี้ก่อน 09.30 น. นะคะ จะได้รายงานต่อไป ขอบคุณคะ ดาวน์โหลดฟอร์มตัวอย่างสรุปรายงานการรับชมการประชุมฯ

  ขอให้ ร.ร.สรุปการรับฟังรายการ “นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู”

  จากภาพดังกล่าว ขอรบกวนให้โรงเรียนที่รับชมการถ่ายทอด ช่วยสรุปจำนวนครูและภาพประกอบ ส่งเป็นไฟล์สรุปมาทางไลน์นี้ หรือไลน์ส่วนตัว หรือ อีเมล์ siriwan.y@trang1.go.th ส่งพรุ่งนี้ก่อน 09.30 น. นะคะ จะได้รายงานต่อไป ขอบคุณคะ ดาวน์โหลดฟอร์มตัวอย่างสรุปรายงานการรับชมการประชุมฯ

  Continue Reading...

 • คลิกแบบสอบถามที่นี่  

  แบบสอบถาม Smart Area (สำหรับผู้อบรมวันที่ 25 เมษายน 59)

  คลิกแบบสอบถามที่นี่  

  Continue Reading...

 • ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้ใช้ระบบรับส่งหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) มาตั้งแต่ปี 2547 นั้น บัดนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ มีชื่อว่า Smart Area  ซึ่งเป็นระบบรับ-ส่ง หนังสือราชการระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด มีความสามารถบริหารจัดการได้ครอบคลุมในหลายด้านและมีประสิทธิภาพมากกว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จึงเห็นควรปรับเปลี่ยนโปรแกรมระบบรับส่งหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) เดิม มาใช้ Smart Area ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแทน และกำหนดเริ่มใช้วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 […]

  อบรมระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ระบบใหม่ Smart Area

  ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้ใช้ระบบรับส่งหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) มาตั้งแต่ปี 2547 นั้น บัดนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ มีชื่อว่า Smart Area  ซึ่งเป็นระบบรับ-ส่ง หนังสือราชการระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด มีความสามารถบริหารจัดการได้ครอบคลุมในหลายด้านและมีประสิทธิภาพมากกว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จึงเห็นควรปรับเปลี่ยนโปรแกรมระบบรับส่งหนังสือราชการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Office) เดิม มาใช้ Smart Area ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแทน และกำหนดเริ่มใช้วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 […]

  Continue Reading...

 • คลิกที่ภาพเข้าสู่หน้าเว็บ เบนเนอร์ปะเว็บ  

  เว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง

  คลิกที่ภาพเข้าสู่หน้าเว็บ เบนเนอร์ปะเว็บ  

  Continue Reading...

 • ด้วย สพฐ. ขอให้ สพป. สำรวจข้อมูลการใช้งานสื่อสารดาวเทียมและระบบโทรศัพท์ผ่านดาวเทียม  iPSTAR โรงเรียนในสังกัด ซึ่ง สพป.ตรัง เขต 1 มี  จำนวน 38 โรง โดยกำหนดส่งให้ สพฐ. ภายในวันที่ 8 เมษายน 2559 เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงการให้บริการอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  ขอให้โรงเรียนตามรายชื่อ กรอกข้อมูล ipstar ภายในวันที่ 8 เมษายน 2559  คลิกกรอกข้อมูลที่นี่ […]

  แบบสำรวจข้อมูลการใช้งานสื่อสารดาวเทียม และระบบโทรศัพท์ผ่านดาวเทียม IPSTAR

  ด้วย สพฐ. ขอให้ สพป. สำรวจข้อมูลการใช้งานสื่อสารดาวเทียมและระบบโทรศัพท์ผ่านดาวเทียม  iPSTAR โรงเรียนในสังกัด ซึ่ง สพป.ตรัง เขต 1 มี  จำนวน 38 โรง โดยกำหนดส่งให้ สพฐ. ภายในวันที่ 8 เมษายน 2559 เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงการให้บริการอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  ขอให้โรงเรียนตามรายชื่อ กรอกข้อมูล ipstar ภายในวันที่ 8 เมษายน 2559  คลิกกรอกข้อมูลที่นี่ […]

  Continue Reading...

 • ด้วยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลทางการศึกษา ขอสำรวจนักเรียนชั้น ป.6 ขึ้นไปสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ ของทุกโรงเรียนในสังกัด  ขยายระยะเวลากรอกจนถึงวันที่  7 มีนาคม 2559 คลิกสู่แบบกรอกข้อมูลที่นี่

  สำรวจนักเรียนชั้น ป.6 ขึ้นไปสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ ขยายเวลาจนถึงวันที่ 7 มีนาคม 2559

  ด้วยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลทางการศึกษา ขอสำรวจนักเรียนชั้น ป.6 ขึ้นไปสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ ของทุกโรงเรียนในสังกัด  ขยายระยะเวลากรอกจนถึงวันที่  7 มีนาคม 2559 คลิกสู่แบบกรอกข้อมูลที่นี่

  Continue Reading...

 • ขอโรงเรียนทุกโรง ทำการบันทึกข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ http://nw-survey.bopp.go.th   ตามคู่มือการใช้งานเว็บไซต์สำรวจการใช้งานอินเทอร์เน็ต (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยกรอกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 6 มีนาคม  2559 เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาประกอบการดำเนินงานการพัฒนาระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพ และลดความซ้ำซ้อนด้านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีความสอดคล้อง กับการบูรณาการโครงข่ายของกระทรวงศึกษาธิการ ช่วยให้การใช้งบประมาณค่าสาธารณูปโภค ในส่วนของค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนเป็นไปอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ หนังสือแจ้งด้วยแล้วทางระบบ e-Office คลิกสู่หนังสือ  

  การสำรวจการใช้งานอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนในสังกัด

  ขอโรงเรียนทุกโรง ทำการบันทึกข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ http://nw-survey.bopp.go.th   ตามคู่มือการใช้งานเว็บไซต์สำรวจการใช้งานอินเทอร์เน็ต (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยกรอกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 6 มีนาคม  2559 เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาประกอบการดำเนินงานการพัฒนาระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพ และลดความซ้ำซ้อนด้านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีความสอดคล้อง กับการบูรณาการโครงข่ายของกระทรวงศึกษาธิการ ช่วยให้การใช้งบประมาณค่าสาธารณูปโภค ในส่วนของค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนเป็นไปอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ หนังสือแจ้งด้วยแล้วทางระบบ e-Office คลิกสู่หนังสือ  

  Continue Reading...

 • ด้วย สพฐ. แจ้งว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำโครงการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ที่จะมอบให้แก่ประชาชนในปี 2559 ในโครงการคืนครูสู่ห้องเรียน โดยมุ่งหวังให้ครูสอนเต็มเวลา เต็มหลักสูตรและเต็มความสามารถ ในส่วนของนักเรียนได้เรียนเต็มเวลา จึงได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยขอให้ความร่วมมือให้ดำเนินการพัฒนาในวันเสาร์ – อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ และช่วงปิดภาคเรียน หากใช้วันราชการขอให้เป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น ดาวน์โหลดหนังสือที่นี่

  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

  ด้วย สพฐ. แจ้งว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำโครงการเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ที่จะมอบให้แก่ประชาชนในปี 2559 ในโครงการคืนครูสู่ห้องเรียน โดยมุ่งหวังให้ครูสอนเต็มเวลา เต็มหลักสูตรและเต็มความสามารถ ในส่วนของนักเรียนได้เรียนเต็มเวลา จึงได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยขอให้ความร่วมมือให้ดำเนินการพัฒนาในวันเสาร์ – อาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ และช่วงปิดภาคเรียน หากใช้วันราชการขอให้เป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเท่านั้น ดาวน์โหลดหนังสือที่นี่

  Continue Reading...