กิจกรรม ตรัง เขต 1 Archive

 • ต้อนรับปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมราชการในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง โดย นายนิสิต ชายภักตร์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดตรัง ให้การต้อนรับ และรายงานข้อมูลเบื้องต้น วันที่ 16 มีนาคม 2560

  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมราชการในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง

  ต้อนรับปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมราชการในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง โดย นายนิสิต ชายภักตร์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดตรัง ให้การต้อนรับ และรายงานข้อมูลเบื้องต้น วันที่ 16 มีนาคม 2560

  Continue Reading...

 • อสมท ช่วยผู้ประสบภัย สานใจประชารัฐ  นายมหรรณพ นวลสุวรรณ หัวหน้าศูนย์ข่าวภาคใต้ ประธานการประชุมพิจารณากองทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา เพื่อช่วยเหลือนักเรียนประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง มอบทุนให้นักเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 300 ทุนๆละ 2,000 บาท มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนประถมศึกษา จำนวน 9 ชุดๆละ 50,000 บาท โดย นายนิสิต ชายภักตร์ ผอ.สพป.ตรัง เขต1 ปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดตรัง รายงานข้อมูลภาพรวมนักเรียนประสบอุทกภัย ณ สพป.ตรัง […]

  ประชุมพิจารณากองทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา เพื่อช่วยเหลือนักเรียนประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง

  อสมท ช่วยผู้ประสบภัย สานใจประชารัฐ  นายมหรรณพ นวลสุวรรณ หัวหน้าศูนย์ข่าวภาคใต้ ประธานการประชุมพิจารณากองทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา เพื่อช่วยเหลือนักเรียนประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง มอบทุนให้นักเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 300 ทุนๆละ 2,000 บาท มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนประถมศึกษา จำนวน 9 ชุดๆละ 50,000 บาท โดย นายนิสิต ชายภักตร์ ผอ.สพป.ตรัง เขต1 ปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดตรัง รายงานข้อมูลภาพรวมนักเรียนประสบอุทกภัย ณ สพป.ตรัง […]

  Continue Reading...

 • นายภาคภูมิ  อินทรสุวรรณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดตรัง จำนวน 200 ทุนๆละ 500 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท เพื่อบรรเทาฟื้นฟู ใช้จ่ายในสิ่งจำเป็นต่อการศึกษา โดย สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย  โดยนายนิสิต  ชายภักตร์  ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดตรัง กล่าวขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ณ โรงเรียนบ้านลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง วันที่ […]

  มอบทุนการศึกษานักเรียนประสบอุทกภัย

  นายภาคภูมิ  อินทรสุวรรณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดตรัง จำนวน 200 ทุนๆละ 500 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท เพื่อบรรเทาฟื้นฟู ใช้จ่ายในสิ่งจำเป็นต่อการศึกษา โดย สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย  โดยนายนิสิต  ชายภักตร์  ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดตรัง กล่าวขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ณ โรงเรียนบ้านลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง วันที่ […]

  Continue Reading...

 • นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานพิธิอัญเชิญสารานุกรมไทย ฉบับพระราชทาน เล่ม 40 จัดโดยสโมสรไลออนส์สากล ภาค 310 บี ประเทศไทย และสโมสรไลออนส์ตรัง-ศรีตรัง เพื่อมอบให้โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง ทั้ง 3 เขต จำนวน 78 โรง ผู้บริหารโรงเรียนเข้ารับพระราชทานต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ การเรียนการสอน และชีวิตประจำวัน โดย นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 […]

  พิธีอัญเชิญสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน ฉบับพระราชทาน เล่ม 40

  นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานพิธิอัญเชิญสารานุกรมไทย ฉบับพระราชทาน เล่ม 40 จัดโดยสโมสรไลออนส์สากล ภาค 310 บี ประเทศไทย และสโมสรไลออนส์ตรัง-ศรีตรัง เพื่อมอบให้โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง ทั้ง 3 เขต จำนวน 78 โรง ผู้บริหารโรงเรียนเข้ารับพระราชทานต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ การเรียนการสอน และชีวิตประจำวัน โดย นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 […]

  Continue Reading...

 • นายนิสิต  ชายภักตร์  ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมความเป็นเลิศลูกบ้านย่าน ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และกล้าแสดงออก ณ โรงเรียนบ้านย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง วันที่ ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐   

  กิจกรรมความเป็นเลิศลูกบ้านย่าน ประจำปี 2560

  นายนิสิต  ชายภักตร์  ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมความเป็นเลิศลูกบ้านย่าน ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และกล้าแสดงออก ณ โรงเรียนบ้านย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง วันที่ ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐   

  Continue Reading...

 • นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑  นำคณะบุคลากรในสังกัด สพป.ตรัง เขต ๑  ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวโครงการเยาวชนชาวนา ภายใต้โครงการตามพระราชดำริ  ณ แปลงข้าวโรงเรียนบ้านโคกชะแง้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง วันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 

  ลงแขกเกี่ยวข้าวโครงการเยาวชนชาวนา ภายใต้โครงการตามพระราชดำริ

  นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑  นำคณะบุคลากรในสังกัด สพป.ตรัง เขต ๑  ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวโครงการเยาวชนชาวนา ภายใต้โครงการตามพระราชดำริ  ณ แปลงข้าวโรงเรียนบ้านโคกชะแง้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง วันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ 

  Continue Reading...

 • นายนิสิต ชายภักตร์ ผอ.สพป.ตรัง เขต1 ตรวจเยึ่ยมสนามสอบ O-NET โรงเรียนในสังกัด เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ภาพ/ข่าว : เกษม นักประชาสัมพันธ์

  นายนิสิต ชายภักตร์ ผอ.สพป.ตรัง เขต1 ตรวจเยึ่ยมสนามสอบ O-NET โรงเรียนในสังกัด

  นายนิสิต ชายภักตร์ ผอ.สพป.ตรัง เขต1 ตรวจเยึ่ยมสนามสอบ O-NET โรงเรียนในสังกัด เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ภาพ/ข่าว : เกษม นักประชาสัมพันธ์

  Continue Reading...

 • ผู้อำนวยการ สพป.ตรัง เขต 1 นายนิสิต ชายภักตร์ มอบหมายให้ นางจุรีรัตน์ คีรีรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 และคณะข้าราชการกลุ่มนโยบายและแผน วางหรีดและมอบเงินสดช่วยเหลือครอบครัว เด็กชายธีรโชติ มีสุข นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดนานอน เสียชีวิตเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560  ตั้งศพ ณ วัดนานอน จ.ตรัง กำหนดฌาปนกิจศพ […]

  ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 มอบหมาย รองจุรีรัตน์ คีรีรัตน์ ร่วมวางหรีดและมอบเงินสดช่วยเหลือครอบครัว ด.ช.ธีรโชติ มีสุข

  ผู้อำนวยการ สพป.ตรัง เขต 1 นายนิสิต ชายภักตร์ มอบหมายให้ นางจุรีรัตน์ คีรีรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 และคณะข้าราชการกลุ่มนโยบายและแผน วางหรีดและมอบเงินสดช่วยเหลือครอบครัว เด็กชายธีรโชติ มีสุข นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดนานอน เสียชีวิตเนื่องจากประสบอุบัติเหตุ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560  ตั้งศพ ณ วัดนานอน จ.ตรัง กำหนดฌาปนกิจศพ […]

  Continue Reading...

 • สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกกัมปนาท  รุดดิษฐ์  องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์มอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเยี่ยมให้กำลังใจ  ณ โรงเรียนบ้านคลองขุด ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยมีนายนิสิต  ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ปฏบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดตรัง ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจ  

  องคมนตรีผู้แทนพระองค์เยี่ยมและเชิญถุงพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ โรงเรียนบ้านคลองขุด

  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกกัมปนาท  รุดดิษฐ์  องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์มอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเยี่ยมให้กำลังใจ  ณ โรงเรียนบ้านคลองขุด ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยมีนายนิสิต  ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ปฏบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดตรัง ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจ  

  Continue Reading...

 • นายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานการจัดงานวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ.2560 จังหวัดตรัง เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน" และครูทั่วประเทศ ได้ระลึกถึงพระคุณครูที่ได้อดทน ทุ่มเท อบรม สั่งสอน เพื่อให้ศิษย์ของตนเป็นคนดีของประเทศชาติต่อไป กิจกรรมดังนี้ พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 99 รูป ณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ณ โรงเรียนธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง  โดย […]

  วันครู ปี 2560

  นายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานการจัดงานวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ.2560 จังหวัดตรัง เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน" และครูทั่วประเทศ ได้ระลึกถึงพระคุณครูที่ได้อดทน ทุ่มเท อบรม สั่งสอน เพื่อให้ศิษย์ของตนเป็นคนดีของประเทศชาติต่อไป กิจกรรมดังนี้ พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 99 รูป ณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ณ โรงเรียนธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง  โดย […]

  Continue Reading...