กิจกรรม ตรัง เขต 1 Archive

 • นายสุวิทย์  ฟองโหย  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานให้การต้อนรับ แก่คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ยะลา เขต 1 ซึ่งมาศึกษาดูงานการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา O-Net  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 โดยมีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน  จำนวน  130 คน เพื่อให้ผู้บริหารได้รับประสบการณ์และความรู้เพิ่มขึ้น  โดยนายพยุงศักดิ์  กัญจโรจน์  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต  1  บรรยายพิเศษพร้อมผู้บริหารโรงเรียนบ้านบางยางและโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม  ซึ่งงมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  O-Net ดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ในวันที่  22 พฤษภาคม  […]

  ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.ยะลา 1 ศึกษาดูงาน สพป.ตรัง เขต 1

  นายสุวิทย์  ฟองโหย  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานให้การต้อนรับ แก่คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ยะลา เขต 1 ซึ่งมาศึกษาดูงานการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา O-Net  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 โดยมีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน  จำนวน  130 คน เพื่อให้ผู้บริหารได้รับประสบการณ์และความรู้เพิ่มขึ้น  โดยนายพยุงศักดิ์  กัญจโรจน์  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต  1  บรรยายพิเศษพร้อมผู้บริหารโรงเรียนบ้านบางยางและโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม  ซึ่งงมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  O-Net ดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ในวันที่  22 พฤษภาคม  […]

  Continue Reading...

 • วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ฯพณฯ พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ มอบโต๊ะ-เก้าอี้ เครื่องเขียน พระราชทานให้แก่โรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตรัง  ณ  โรงเรียนสภาราชินี 2 และเดินทางไปบ้านเด็กชายณัฐพล สิมมา  บ้านเลขที่ 81 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา ซึ่งได้รับทุนพระราชทานการศึกษา  โดยมี นายศิริพัฒ  พัฒกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมนายนิสิต ชายภักตร์ […]

  องคมนตรีตรวจความคืบหน้าการฟื้นฟูพื้นที่จากปัญหาอุทกภัยจังหวัดตรัง

  วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ฯพณฯ พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ มอบโต๊ะ-เก้าอี้ เครื่องเขียน พระราชทานให้แก่โรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตรัง  ณ  โรงเรียนสภาราชินี 2 และเดินทางไปบ้านเด็กชายณัฐพล สิมมา  บ้านเลขที่ 81 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา ซึ่งได้รับทุนพระราชทานการศึกษา  โดยมี นายศิริพัฒ  พัฒกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมนายนิสิต ชายภักตร์ […]

  Continue Reading...

 • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร   ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ซึ่งศึกษาธิการจังหวัดตรังมอบหมายให้ นางจุรีรัตน์ คีรีรัตน์ และคณะ ประกอบด้วยนายสัญญา ทองมีขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไพรสณฑ์ และตัวแทนนักเรียน ที่ประสบภัย ร่วมพิธีปล่อยขบวนคาราวานโต้ะเก้าอี้ -นักเรียนพระราชทาน ณ กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 โดยพลเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี

  พิธีปล่อยขบวนคาราวานโต้ะเก้าอี้ -นักเรียนพระราชทาน ณ กระทรวงศึกษาธิการ

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร   ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ซึ่งศึกษาธิการจังหวัดตรังมอบหมายให้ นางจุรีรัตน์ คีรีรัตน์ และคณะ ประกอบด้วยนายสัญญา ทองมีขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไพรสณฑ์ และตัวแทนนักเรียน ที่ประสบภัย ร่วมพิธีปล่อยขบวนคาราวานโต้ะเก้าอี้ -นักเรียนพระราชทาน ณ กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 โดยพลเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี

  Continue Reading...

 • นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานพิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จำนวน 1 ทุน แก่ เด็กชายณัฐพล สิมมา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 ตั้งแต่ ระดับประถมศึกษา ถึง ระดับปริญญาตรี รวมเป็นเงิน 439,000 บาท โดย นายนิสิต ชายภักตร์  ศึกษาธิการจังหวัดตรัง กล่าวรายงาน ณ สพป.ตรัง เขต […]

  พิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

  นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานพิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จำนวน 1 ทุน แก่ เด็กชายณัฐพล สิมมา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 ตั้งแต่ ระดับประถมศึกษา ถึง ระดับปริญญาตรี รวมเป็นเงิน 439,000 บาท โดย นายนิสิต ชายภักตร์  ศึกษาธิการจังหวัดตรัง กล่าวรายงาน ณ สพป.ตรัง เขต […]

  Continue Reading...

 • นายนิสิต  ชายภักตร์ ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ เป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต ๑ และผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑  เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง วันที่  ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

  การประชุมสัมมนาผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต ๑ และผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑

  นายนิสิต  ชายภักตร์ ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ เป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต ๑ และผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑  เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง วันที่  ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

  Continue Reading...

 • นายนิสิต ชายภักตร์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดตรัง ประธานการประชุมการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน(รอบ2)ประจำปี 2560 ณ สพป.ตรัง เขต1 วันที่ 8 พ.ค.60

  การประชุมการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน(รอบ2)ประจำปี 2560

  นายนิสิต ชายภักตร์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดตรัง ประธานการประชุมการจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน(รอบ2)ประจำปี 2560 ณ สพป.ตรัง เขต1 วันที่ 8 พ.ค.60

  Continue Reading...

 • นายนิวรณ์  แสงวิสุทธิ์  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ เป็นประธานให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษ แก่นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ซึ่งเข้าศึกษาข้อมูลการปฏิบัติงานการบริหารใน สพป.ตรัง เขต ๑ ของกลุ่มต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ประกอบการศึกษา เมื่อวันที่  ๒๖  เมษายน  ๒๕๖๐  

  นักศึกษาปริญญาโทเข้าศึกษาข้อมูลการปฏิบัติงานการบริหารใน สพป.ตรัง เขต ๑

  นายนิวรณ์  แสงวิสุทธิ์  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ เป็นประธานให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษ แก่นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ซึ่งเข้าศึกษาข้อมูลการปฏิบัติงานการบริหารใน สพป.ตรัง เขต ๑ ของกลุ่มต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ประกอบการศึกษา เมื่อวันที่  ๒๖  เมษายน  ๒๕๖๐  

  Continue Reading...

 • นายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง (กศจ.)  ครั้งที่  3/2560 เพื่อรับทราบและพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ด้านการศึกษา ประกอบด้วย สพป.ตรัง เขต 1,2 และ สพม.13 เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน โดยนายนิสิต  ชายภักตร์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดตรัง รายงานข้อมูล ณ ห้องประชุม สพป.ตรัง เขต 1 วันที่ […]

  ประชุม กศจ.ตรัง ครั้งที่ 3/2560

  นายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง (กศจ.)  ครั้งที่  3/2560 เพื่อรับทราบและพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ด้านการศึกษา ประกอบด้วย สพป.ตรัง เขต 1,2 และ สพม.13 เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน โดยนายนิสิต  ชายภักตร์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดตรัง รายงานข้อมูล ณ ห้องประชุม สพป.ตรัง เขต 1 วันที่ […]

  Continue Reading...

 • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้ดำเนินการโครงการบรรพชาอุปสมบท ทำดีเพื่อพ่อ พระสงฆ์ และสามเฌร จำนวน 129 รูป เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระยะเวลาปฎิบัติศาสนกิจ จำนวน 9 วัน ระหว่างวันที่ 10-18 เมษายน 2560 ณ วัดเขาแก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง

  โครงการบรรพชาอุปสมบท ทำดีเพื่อพ่อ

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้ดำเนินการโครงการบรรพชาอุปสมบท ทำดีเพื่อพ่อ พระสงฆ์ และสามเฌร จำนวน 129 รูป เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระยะเวลาปฎิบัติศาสนกิจ จำนวน 9 วัน ระหว่างวันที่ 10-18 เมษายน 2560 ณ วัดเขาแก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง

  Continue Reading...

 • นายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  ประธานพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณองค์ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ที่พระองค์ได้ทรงวางรากฐานทำนุบำรุงกรุงรัตนโกสินทร์  โดยนายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ นำข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ ๖  เมษายน  ๒๕๖๐                               

  วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

  นายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  ประธานพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณองค์ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ที่พระองค์ได้ทรงวางรากฐานทำนุบำรุงกรุงรัตนโกสินทร์  โดยนายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ นำข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ ๖  เมษายน  ๒๕๖๐                               

  Continue Reading...