กิจกรรม ตรัง เขต 1 Archive

 • สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกกัมปนาท  รุดดิษฐ์  องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์มอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเยี่ยมให้กำลังใจ  ณ โรงเรียนบ้านคลองขุด ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยมีนายนิสิต  ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ปฏบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดตรัง ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจ  

  องคมนตรีผู้แทนพระองค์เยี่ยมและเชิญถุงพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ โรงเรียนบ้านคลองขุด

  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร เทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกกัมปนาท  รุดดิษฐ์  องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์มอบถุงยังชีพพระราชทานให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเยี่ยมให้กำลังใจ  ณ โรงเรียนบ้านคลองขุด ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง โดยมีนายนิสิต  ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ปฏบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดตรัง ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจ  

  Continue Reading...

 • นายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานการจัดงานวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ.2560 จังหวัดตรัง เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน" และครูทั่วประเทศ ได้ระลึกถึงพระคุณครูที่ได้อดทน ทุ่มเท อบรม สั่งสอน เพื่อให้ศิษย์ของตนเป็นคนดีของประเทศชาติต่อไป กิจกรรมดังนี้ พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 99 รูป ณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ณ โรงเรียนธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง  โดย […]

  วันครู ปี 2560

  นายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานการจัดงานวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ.2560 จังหวัดตรัง เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน" และครูทั่วประเทศ ได้ระลึกถึงพระคุณครูที่ได้อดทน ทุ่มเท อบรม สั่งสอน เพื่อให้ศิษย์ของตนเป็นคนดีของประเทศชาติต่อไป กิจกรรมดังนี้ พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 99 รูป ณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง พิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ณ โรงเรียนธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง  โดย […]

  Continue Reading...

 • นายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง รับมอบเงินสดและสิ่งของ มูลค่า 1,000,000 บาท จาก ดร.รังสรรค์ อ้นวิจิตร ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 ผู้แทนคลัสเตอร์ 4 และนายสนิท  แย้มเกสร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เพื่อช่วยเหลือ นักเรียน โรงเรียนที่ประสบอุทกภัยจังหวัดตรัง โดยนายนิสิต  ชายภักตร์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดตรัง รายงานข้อมูลเบื้องต้น ณ สพป.ตรัง เขต […]

  รับมอบเงินสดสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

  นายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง รับมอบเงินสดและสิ่งของ มูลค่า 1,000,000 บาท จาก ดร.รังสรรค์ อ้นวิจิตร ผอ.สพป.ราชบุรี เขต 1 ผู้แทนคลัสเตอร์ 4 และนายสนิท  แย้มเกสร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ เพื่อช่วยเหลือ นักเรียน โรงเรียนที่ประสบอุทกภัยจังหวัดตรัง โดยนายนิสิต  ชายภักตร์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดตรัง รายงานข้อมูลเบื้องต้น ณ สพป.ตรัง เขต […]

  Continue Reading...

 • นางสุจิตรา  พัฒนะภูมิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 7 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อรับทราบข้อมูลสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม กศน.จังหวัดตรัง โดยนายนิสิต  ชายภักตร์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้รายงานข้อมูลสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ครั้งที่ 1,2 ระหว่างวันที่ 3-16 ธันวาคม 2559 […]

  การตรวจราชการพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดตรัง

  นางสุจิตรา  พัฒนะภูมิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 7 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อรับทราบข้อมูลสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม กศน.จังหวัดตรัง โดยนายนิสิต  ชายภักตร์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้รายงานข้อมูลสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ครั้งที่ 1,2 ระหว่างวันที่ 3-16 ธันวาคม 2559 […]

  Continue Reading...

 • นายนิสิต  ชายภักตร์  ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตอำเภอปะเหลียน โรงเรียน ตชด.สันติราษฎร์ประชาบำรุง โรงเรียนบ้านปะเหลียน โรงเรียนบ้านลำแคลง โรงเรียนบ้านควนไม้ดำ เพื่อพบปะเพื่อนครู มอบนโยบาย สอบถามปัญหาเพื่อหาแนวทาแก้ไข ได้ตระหนักจิตวิญญาณความเป็นครู สร้างคน สร้างปัญญา สร้างชุมชน ให้ความสำคัญของการศึกษา เมื่อวันที่  ๑๑  มกราคม  ๒๕๖๐

  ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตอำเภอปะเหลียน

  นายนิสิต  ชายภักตร์  ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตอำเภอปะเหลียน โรงเรียน ตชด.สันติราษฎร์ประชาบำรุง โรงเรียนบ้านปะเหลียน โรงเรียนบ้านลำแคลง โรงเรียนบ้านควนไม้ดำ เพื่อพบปะเพื่อนครู มอบนโยบาย สอบถามปัญหาเพื่อหาแนวทาแก้ไข ได้ตระหนักจิตวิญญาณความเป็นครู สร้างคน สร้างปัญญา สร้างชุมชน ให้ความสำคัญของการศึกษา เมื่อวันที่  ๑๑  มกราคม  ๒๕๖๐

  Continue Reading...

 • นางจุรีรัตน์ คีรีรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต1 และคณะออกเยี่ยมสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ อ.เมือง จ.ตรัง เพื่อให้กำลังใจและดำเนินการช่วยเหลือในด้านต่างๆ

  นางจุรีรัตน์ คีรีรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต1 และคณะออกเยี่ยมสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ เพื่อให้กำลังใจและให้การช่วยเหลือในด้านต่างๆ

  นางจุรีรัตน์ คีรีรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต1 และคณะออกเยี่ยมสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ อ.เมือง จ.ตรัง เพื่อให้กำลังใจและดำเนินการช่วยเหลือในด้านต่างๆ

  Continue Reading...

 • วันที่ 4 มกราคม 2560  นายนิสิต ชายภักตร์  ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดที่ประสบอุทกภัย ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ในรอบ 2 เดือน  ครั้งแรกระหว่าง 3-5 ธันวาคม 2559 และครั้งนี้ 1-3 มกราคม 2560

  ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดที่ประสบอุทัย

  วันที่ 4 มกราคม 2560  นายนิสิต ชายภักตร์  ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดที่ประสบอุทกภัย ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ในรอบ 2 เดือน  ครั้งแรกระหว่าง 3-5 ธันวาคม 2559 และครั้งนี้ 1-3 มกราคม 2560

  Continue Reading...

 • นายนิสิต  ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา เพื่อร่วมกันคิด ร่วมทำ ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมจัดการศึกษา ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาให้สูงขึ้นอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง วันที่ 28  ธันวาคม  2559

  ประชุมสัมมนาผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

  นายนิสิต  ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา เพื่อร่วมกันคิด ร่วมทำ ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมจัดการศึกษา ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาให้สูงขึ้นอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง วันที่ 28  ธันวาคม  2559

  Continue Reading...

 • นายการุณ สกุลประดิษฐ์  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 "สุดยอดเด็กใต้ ภูมิใจในถิ่นสืบศิลป์หัตถกรรม" เพื่อส่งเสริม ความสามารถตามศักยภาพทุกด้านของนักเรียน ครู บุคลากร ผู้เกี่ยวข้อง ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยนายนิสิต  ชายภกัตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 นำนักเรียน ครู และบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ ณ จังหวัดระนอง  ระหว่างวันที่  21 – 23 ธันวาคม  2559  

  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66

  นายการุณ สกุลประดิษฐ์  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 "สุดยอดเด็กใต้ ภูมิใจในถิ่นสืบศิลป์หัตถกรรม" เพื่อส่งเสริม ความสามารถตามศักยภาพทุกด้านของนักเรียน ครู บุคลากร ผู้เกี่ยวข้อง ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยนายนิสิต  ชายภกัตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 นำนักเรียน ครู และบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ ณ จังหวัดระนอง  ระหว่างวันที่  21 – 23 ธันวาคม  2559  

  Continue Reading...

 • นายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ตรัง ครั้งที่ 12/2559  เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา กรณีปกติ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษากรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา กรณีประกาศตำแหน่งว่างเพิ่มเติม และอื่น ๆ เพื่อขับเคลื่อนการศึกษา โดยนายนิสิต  ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมสมาคม-มูลนิธิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต […]

  การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ตรัง ครั้งที่ 12/2559

  นายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ตรัง ครั้งที่ 12/2559  เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา กรณีปกติ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษากรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา กรณีประกาศตำแหน่งว่างเพิ่มเติม และอื่น ๆ เพื่อขับเคลื่อนการศึกษา โดยนายนิสิต  ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมสมาคม-มูลนิธิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต […]

  Continue Reading...