กิจกรรม ตรัง เขต 1 Archive

 • นายนิสิต  ชายภักตร์  ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตอำเภอปะเหลียน โรงเรียน ตชด.สันติราษฎร์ประชาบำรุง โรงเรียนบ้านปะเหลียน โรงเรียนบ้านลำแคลง โรงเรียนบ้านควนไม้ดำ เพื่อพบปะเพื่อนครู มอบนโยบาย สอบถามปัญหาเพื่อหาแนวทาแก้ไข ได้ตระหนักจิตวิญญาณความเป็นครู สร้างคน สร้างปัญญา สร้างชุมชน ให้ความสำคัญของการศึกษา เมื่อวันที่  ๑๑  มกราคม  ๒๕๖๐

  ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตอำเภอปะเหลียน

  นายนิสิต  ชายภักตร์  ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเขตอำเภอปะเหลียน โรงเรียน ตชด.สันติราษฎร์ประชาบำรุง โรงเรียนบ้านปะเหลียน โรงเรียนบ้านลำแคลง โรงเรียนบ้านควนไม้ดำ เพื่อพบปะเพื่อนครู มอบนโยบาย สอบถามปัญหาเพื่อหาแนวทาแก้ไข ได้ตระหนักจิตวิญญาณความเป็นครู สร้างคน สร้างปัญญา สร้างชุมชน ให้ความสำคัญของการศึกษา เมื่อวันที่  ๑๑  มกราคม  ๒๕๖๐

  Continue Reading...

 • นางจุรีรัตน์ คีรีรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต1 และคณะออกเยี่ยมสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ อ.เมือง จ.ตรัง เพื่อให้กำลังใจและดำเนินการช่วยเหลือในด้านต่างๆ

  นางจุรีรัตน์ คีรีรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต1 และคณะออกเยี่ยมสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ เพื่อให้กำลังใจและให้การช่วยเหลือในด้านต่างๆ

  นางจุรีรัตน์ คีรีรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต1 และคณะออกเยี่ยมสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัย โรงเรียนวัดไพรสณฑ์ อ.เมือง จ.ตรัง เพื่อให้กำลังใจและดำเนินการช่วยเหลือในด้านต่างๆ

  Continue Reading...

 • วันที่ 4 มกราคม 2560  นายนิสิต ชายภักตร์  ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดที่ประสบอุทกภัย ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ในรอบ 2 เดือน  ครั้งแรกระหว่าง 3-5 ธันวาคม 2559 และครั้งนี้ 1-3 มกราคม 2560

  ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดที่ประสบอุทัย

  วันที่ 4 มกราคม 2560  นายนิสิต ชายภักตร์  ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดที่ประสบอุทกภัย ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ในรอบ 2 เดือน  ครั้งแรกระหว่าง 3-5 ธันวาคม 2559 และครั้งนี้ 1-3 มกราคม 2560

  Continue Reading...

 • นายนิสิต  ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา เพื่อร่วมกันคิด ร่วมทำ ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมจัดการศึกษา ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาให้สูงขึ้นอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง วันที่ 28  ธันวาคม  2559

  ประชุมสัมมนาผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

  นายนิสิต  ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา เพื่อร่วมกันคิด ร่วมทำ ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมจัดการศึกษา ส่งผลต่อการพัฒนาการศึกษาให้สูงขึ้นอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง วันที่ 28  ธันวาคม  2559

  Continue Reading...

 • นายการุณ สกุลประดิษฐ์  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 "สุดยอดเด็กใต้ ภูมิใจในถิ่นสืบศิลป์หัตถกรรม" เพื่อส่งเสริม ความสามารถตามศักยภาพทุกด้านของนักเรียน ครู บุคลากร ผู้เกี่ยวข้อง ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยนายนิสิต  ชายภกัตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 นำนักเรียน ครู และบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ ณ จังหวัดระนอง  ระหว่างวันที่  21 – 23 ธันวาคม  2559  

  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66

  นายการุณ สกุลประดิษฐ์  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 66 "สุดยอดเด็กใต้ ภูมิใจในถิ่นสืบศิลป์หัตถกรรม" เพื่อส่งเสริม ความสามารถตามศักยภาพทุกด้านของนักเรียน ครู บุคลากร ผู้เกี่ยวข้อง ยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยนายนิสิต  ชายภกัตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 นำนักเรียน ครู และบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ ณ จังหวัดระนอง  ระหว่างวันที่  21 – 23 ธันวาคม  2559  

  Continue Reading...

 • นายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ตรัง ครั้งที่ 12/2559  เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา กรณีปกติ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษากรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา กรณีประกาศตำแหน่งว่างเพิ่มเติม และอื่น ๆ เพื่อขับเคลื่อนการศึกษา โดยนายนิสิต  ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมสมาคม-มูลนิธิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต […]

  การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ตรัง ครั้งที่ 12/2559

  นายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ตรัง ครั้งที่ 12/2559  เรื่อง การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา กรณีปกติ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษากรณีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา กรณีประกาศตำแหน่งว่างเพิ่มเติม และอื่น ๆ เพื่อขับเคลื่อนการศึกษา โดยนายนิสิต  ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดตรัง ณ ห้องประชุมสมาคม-มูลนิธิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต […]

  Continue Reading...

 • นายนิสิต  ชายภักตร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานพิธีเปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยพัฒนาที่ 6 รุ่นที่ 30-32/2559 ประกอบด้วย จังหวัดตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง  จำนวน 145  คน  ระหว่างวันที่  13 – 19 ธันวาคม  2559 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง 

  การพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา

  นายนิสิต  ชายภักตร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ประธานพิธีเปิดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หน่วยพัฒนาที่ 6 รุ่นที่ 30-32/2559 ประกอบด้วย จังหวัดตรัง กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง  จำนวน 145  คน  ระหว่างวันที่  13 – 19 ธันวาคม  2559 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง 

  Continue Reading...

 • นายนิสิต  ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  ทำกิจกรรมต่อต้านการคอร์รัปชัน ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล  แสดงการต่อต้านคอร์รัปชันและประกาศเจตนารมณ์ "สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อคอร์รัปชัน"  ณ บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เมื่อวันที่  9  ธันวาคม 2559

  วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)

  นายนิสิต  ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1  ทำกิจกรรมต่อต้านการคอร์รัปชัน ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล  แสดงการต่อต้านคอร์รัปชันและประกาศเจตนารมณ์ "สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อคอร์รัปชัน"  ณ บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เมื่อวันที่  9  ธันวาคม 2559

  Continue Reading...

 • นายแสนศักดิ์  มีสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการ นายประทีป  คงสนิท ผอ.ป.ป.ช.ประจำจังหวัดตรัง นางนวลจันทร์  ปกป้อง เลขานุการ ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปี พ.ศ.2559 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เพื่อตรวจสอบ ส่งเสริม พัฒนา ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน โดยนายนิวรณ์  แสงวิสุทธิ์ รอง […]

  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ

  นายแสนศักดิ์  มีสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการ นายประทีป  คงสนิท ผอ.ป.ป.ช.ประจำจังหวัดตรัง นางนวลจันทร์  ปกป้อง เลขานุการ ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment – ITA) ประจำปี พ.ศ.2559 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เพื่อตรวจสอบ ส่งเสริม พัฒนา ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน โดยนายนิวรณ์  แสงวิสุทธิ์ รอง […]

  Continue Reading...

 • นายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน มีข้าราชการครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมพิธีดังกล่าว โดยนายนิสิต  ชายภักตร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดตรัง กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง เมื่อวันศุกร์ที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๙

  นิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  นายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน มีข้าราชการครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมพิธีดังกล่าว โดยนายนิสิต  ชายภักตร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดตรัง กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง เมื่อวันศุกร์ที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๙

  Continue Reading...