กิจกรรม ตรัง เขต 1 Archive

 • นายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง (กศจ.)  ครั้งที่  3/2560 เพื่อรับทราบและพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ด้านการศึกษา ประกอบด้วย สพป.ตรัง เขต 1,2 และ สพม.13 เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน โดยนายนิสิต  ชายภักตร์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดตรัง รายงานข้อมูล ณ ห้องประชุม สพป.ตรัง เขต 1 วันที่ […]

  ประชุม กศจ.ตรัง ครั้งที่ 3/2560

  นายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง (กศจ.)  ครั้งที่  3/2560 เพื่อรับทราบและพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ ด้านการศึกษา ประกอบด้วย สพป.ตรัง เขต 1,2 และ สพม.13 เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน โดยนายนิสิต  ชายภักตร์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดตรัง รายงานข้อมูล ณ ห้องประชุม สพป.ตรัง เขต 1 วันที่ […]

  Continue Reading...

 • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้ดำเนินการโครงการบรรพชาอุปสมบท ทำดีเพื่อพ่อ พระสงฆ์ และสามเฌร จำนวน 129 รูป เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระยะเวลาปฎิบัติศาสนกิจ จำนวน 9 วัน ระหว่างวันที่ 10-18 เมษายน 2560 ณ วัดเขาแก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง

  โครงการบรรพชาอุปสมบท ทำดีเพื่อพ่อ

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ได้ดำเนินการโครงการบรรพชาอุปสมบท ทำดีเพื่อพ่อ พระสงฆ์ และสามเฌร จำนวน 129 รูป เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระยะเวลาปฎิบัติศาสนกิจ จำนวน 9 วัน ระหว่างวันที่ 10-18 เมษายน 2560 ณ วัดเขาแก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง

  Continue Reading...

 • นายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  ประธานพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณองค์ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ที่พระองค์ได้ทรงวางรากฐานทำนุบำรุงกรุงรัตนโกสินทร์  โดยนายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ นำข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ ๖  เมษายน  ๒๕๖๐                               

  วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

  นายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  ประธานพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณองค์ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ที่พระองค์ได้ทรงวางรากฐานทำนุบำรุงกรุงรัตนโกสินทร์  โดยนายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ นำข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ ๖  เมษายน  ๒๕๖๐                               

  Continue Reading...

 • นายนิสิต  ชายภักตร์  ผอ.สพป.ตรัง เขต 1  ประธานพิธีมอบหลักฐานแสดงผลการเรียนของผู้จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2559  จำนวน 11 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย บ้านเขาไม้แก้ว บ้านด่าน บ้านโพรงจระเข้ บ้านวังศิลา บ้านทอนพลา บ้านควนยาง วัดแจ้ง วัดโพรงจระเข้ บ้านหินคอกควายและวัดหนองเป็ด โดยนายคนึง  แก้วอัมพร  ผอ.โรงเรียนบ้านควนยาง กล่าวรายงานความเป็นมา ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค จังหวัดตรัง วันที่ […]

  พิธีมอบหลักฐานแสดงผลการเรียนของผู้จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2559

  นายนิสิต  ชายภักตร์  ผอ.สพป.ตรัง เขต 1  ประธานพิธีมอบหลักฐานแสดงผลการเรียนของผู้จบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาและการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2559  จำนวน 11 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านทุ่งค่าย บ้านเขาไม้แก้ว บ้านด่าน บ้านโพรงจระเข้ บ้านวังศิลา บ้านทอนพลา บ้านควนยาง วัดแจ้ง วัดโพรงจระเข้ บ้านหินคอกควายและวัดหนองเป็ด โดยนายคนึง  แก้วอัมพร  ผอ.โรงเรียนบ้านควนยาง กล่าวรายงานความเป็นมา ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค จังหวัดตรัง วันที่ […]

  Continue Reading...

 • นายนิสิต ชายภักตร์ ผอ.สพป.ตรัง เขต1 ปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดตรัง ประธานพิธี มอบระเบียนนักเรียนจบหลักสูตรปฐมวัย ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จำนวน 103 คน และปาฐกถาพิเศษ เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ แนวทาง ความสำคัญของการศึกษา วันที่ 17 มีนาคม 2560

  มอบระเบียนนักเรียนจบหลักสูตร อนุบาล 3 ของโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา

  นายนิสิต ชายภักตร์ ผอ.สพป.ตรัง เขต1 ปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดตรัง ประธานพิธี มอบระเบียนนักเรียนจบหลักสูตรปฐมวัย ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา จำนวน 103 คน และปาฐกถาพิเศษ เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ แนวทาง ความสำคัญของการศึกษา วันที่ 17 มีนาคม 2560

  Continue Reading...

 • นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง (กศจ.)ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ ด้านการศึกษา ประกอบด้วย สพป.ตรัง เขต 1 สพป.ตรัง เขต 2 และ สพม.13 เพื่อพัฒนา ยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน โดย นายนิสิต ชายภักตร์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดตรัง รายงานข้อมูล ณ สพป.ตรั งเขต1 […]

  ประชุม กศจ.ตรัง ครั้งที่ 2/2560

  นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง (กศจ.)ครั้งที่ 2/2560 เพื่อพิจารณาในเรื่องต่างๆ ด้านการศึกษา ประกอบด้วย สพป.ตรัง เขต 1 สพป.ตรัง เขต 2 และ สพม.13 เพื่อพัฒนา ยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน โดย นายนิสิต ชายภักตร์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดตรัง รายงานข้อมูล ณ สพป.ตรั งเขต1 […]

  Continue Reading...

 • ต้อนรับปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมราชการในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง โดย นายนิสิต ชายภักตร์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดตรัง ให้การต้อนรับ และรายงานข้อมูลเบื้องต้น วันที่ 16 มีนาคม 2560

  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมราชการในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง

  ต้อนรับปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมราชการในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง โดย นายนิสิต ชายภักตร์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดตรัง ให้การต้อนรับ และรายงานข้อมูลเบื้องต้น วันที่ 16 มีนาคม 2560

  Continue Reading...

 • อสมท ช่วยผู้ประสบภัย สานใจประชารัฐ  นายมหรรณพ นวลสุวรรณ หัวหน้าศูนย์ข่าวภาคใต้ ประธานการประชุมพิจารณากองทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา เพื่อช่วยเหลือนักเรียนประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง มอบทุนให้นักเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 300 ทุนๆละ 2,000 บาท มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนประถมศึกษา จำนวน 9 ชุดๆละ 50,000 บาท โดย นายนิสิต ชายภักตร์ ผอ.สพป.ตรัง เขต1 ปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดตรัง รายงานข้อมูลภาพรวมนักเรียนประสบอุทกภัย ณ สพป.ตรัง […]

  ประชุมพิจารณากองทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา เพื่อช่วยเหลือนักเรียนประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง

  อสมท ช่วยผู้ประสบภัย สานใจประชารัฐ  นายมหรรณพ นวลสุวรรณ หัวหน้าศูนย์ข่าวภาคใต้ ประธานการประชุมพิจารณากองทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา เพื่อช่วยเหลือนักเรียนประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง มอบทุนให้นักเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 300 ทุนๆละ 2,000 บาท มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับนักเรียนประถมศึกษา จำนวน 9 ชุดๆละ 50,000 บาท โดย นายนิสิต ชายภักตร์ ผอ.สพป.ตรัง เขต1 ปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดตรัง รายงานข้อมูลภาพรวมนักเรียนประสบอุทกภัย ณ สพป.ตรัง […]

  Continue Reading...

 • นายภาคภูมิ  อินทรสุวรรณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดตรัง จำนวน 200 ทุนๆละ 500 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท เพื่อบรรเทาฟื้นฟู ใช้จ่ายในสิ่งจำเป็นต่อการศึกษา โดย สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย  โดยนายนิสิต  ชายภักตร์  ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดตรัง กล่าวขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ณ โรงเรียนบ้านลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง วันที่ […]

  มอบทุนการศึกษานักเรียนประสบอุทกภัย

  นายภาคภูมิ  อินทรสุวรรณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานมอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดตรัง จำนวน 200 ทุนๆละ 500 บาท เป็นเงิน 100,000 บาท เพื่อบรรเทาฟื้นฟู ใช้จ่ายในสิ่งจำเป็นต่อการศึกษา โดย สมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย  โดยนายนิสิต  ชายภักตร์  ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ปฎิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดตรัง กล่าวขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ณ โรงเรียนบ้านลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง วันที่ […]

  Continue Reading...

 • นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานพิธิอัญเชิญสารานุกรมไทย ฉบับพระราชทาน เล่ม 40 จัดโดยสโมสรไลออนส์สากล ภาค 310 บี ประเทศไทย และสโมสรไลออนส์ตรัง-ศรีตรัง เพื่อมอบให้โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง ทั้ง 3 เขต จำนวน 78 โรง ผู้บริหารโรงเรียนเข้ารับพระราชทานต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ การเรียนการสอน และชีวิตประจำวัน โดย นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 […]

  พิธีอัญเชิญสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน ฉบับพระราชทาน เล่ม 40

  นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานพิธิอัญเชิญสารานุกรมไทย ฉบับพระราชทาน เล่ม 40 จัดโดยสโมสรไลออนส์สากล ภาค 310 บี ประเทศไทย และสโมสรไลออนส์ตรัง-ศรีตรัง เพื่อมอบให้โรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง ทั้ง 3 เขต จำนวน 78 โรง ผู้บริหารโรงเรียนเข้ารับพระราชทานต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ การเรียนการสอน และชีวิตประจำวัน โดย นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 […]

  Continue Reading...