About Author: kornkanok

kornkanok

Posts by kornkanok

 • มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม ร่วมกับ กลุ่ม ปตท. และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2560 (Youth Greenovation Awards 2017) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาและโอกาสเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระดับนานาชาติ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับทีมที่ชนะเลิศ  จำนวน 2 ทีม ภายใต้แนวคิด "ปลูกนวัตกรรม ปั้นนวัตกิจ ปลุกจิตสำนึกสีเขียว "  ในโจทย์หัวข้อ  "นวัตกรรมสีเขียวเพื่อเศรษฐกิจและสังคม" หากสนใจร่วมกิจกรรม สามารถสมัครลงทะเบียนเพื่อกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ […]

  ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2560 (Youth Greenovation Awards 2017) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม ร่วมกับ กลุ่ม ปตท. และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2560 (Youth Greenovation Awards 2017) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาและโอกาสเข้าร่วมแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระดับนานาชาติ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับทีมที่ชนะเลิศ  จำนวน 2 ทีม ภายใต้แนวคิด "ปลูกนวัตกรรม ปั้นนวัตกิจ ปลุกจิตสำนึกสีเขียว "  ในโจทย์หัวข้อ  "นวัตกรรมสีเขียวเพื่อเศรษฐกิจและสังคม" หากสนใจร่วมกิจกรรม สามารถสมัครลงทะเบียนเพื่อกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ […]

  Continue Reading...

 • ด้วยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ (ศจย.) จัดงานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ปี 2560 เรื่อง "บุหรี่ :ภัยคุกคามต่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กทม. ในการนี้ขอเชิญข้าราชการครู เข้าร่วมงานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติฯ โดยติดต่อประสานงานขอรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและแบบฟอร์มบทคัดย่อที่ http://www.trc.or.th และส่งใบสมัครและบทคัดย่อเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หมดเขตรับใบสมัครและบทคัดย่อ ภายในวันที่  30  มิถุนายน […]

  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16

  ด้วยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบ (ศจย.) จัดงานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 16 ปี 2560 เรื่อง "บุหรี่ :ภัยคุกคามต่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กทม. ในการนี้ขอเชิญข้าราชการครู เข้าร่วมงานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติฯ โดยติดต่อประสานงานขอรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครและแบบฟอร์มบทคัดย่อที่ http://www.trc.or.th และส่งใบสมัครและบทคัดย่อเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หมดเขตรับใบสมัครและบทคัดย่อ ภายในวันที่  30  มิถุนายน […]

  Continue Reading...

 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดตรัง ได้จัดประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์" เพื่อเผยแพร่ทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook) ทางแฟนเพจ "สำนักประชาสัมพันธ์ กกต."  โดยเปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถส่งไฟล์คลิปวิดีโอ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน – 15 มิถุนายน 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทางแฟนเพจ "สำนักประชาสัมพันธ์ กกต." http://www.facebook.com/Pr.Ect.Thailand/

  ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์”

  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดตรัง ได้จัดประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์" เพื่อเผยแพร่ทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook) ทางแฟนเพจ "สำนักประชาสัมพันธ์ กกต."  โดยเปิดให้ผู้ที่สนใจสามารถส่งไฟล์คลิปวิดีโอ ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน – 15 มิถุนายน 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ทางแฟนเพจ "สำนักประชาสัมพันธ์ กกต." http://www.facebook.com/Pr.Ect.Thailand/

  Continue Reading...

 • สพฐ. แจ้งว่า สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ดำเนินโครงการพัฒนาเทคนิคการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลประเภท Live Video เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถนำเทคโนโลยีประเภท Live Video มาใช้ในการเรียนรู้ได้  โดยกำหนดจัดอบรม ๔  ครั้ง สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครได้ที่เว็บไซต์  http://www.thinkttt.com  ระหว่างวันที่  15 – 31  พฤษภาคม 2560 

  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเทคนิคการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลประเภท Live Video

  สพฐ. แจ้งว่า สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ดำเนินโครงการพัฒนาเทคนิคการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลประเภท Live Video เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถนำเทคโนโลยีประเภท Live Video มาใช้ในการเรียนรู้ได้  โดยกำหนดจัดอบรม ๔  ครั้ง สำหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครได้ที่เว็บไซต์  http://www.thinkttt.com  ระหว่างวันที่  15 – 31  พฤษภาคม 2560 

  Continue Reading...

 • นายสุวิทย์  ฟองโหย  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานให้การต้อนรับ แก่คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ยะลา เขต 1 ซึ่งมาศึกษาดูงานการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา O-Net  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 โดยมีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน  จำนวน  130 คน เพื่อให้ผู้บริหารได้รับประสบการณ์และความรู้เพิ่มขึ้น  โดยนายพยุงศักดิ์  กัญจโรจน์  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต  1  บรรยายพิเศษพร้อมผู้บริหารโรงเรียนบ้านบางยางและโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม  ซึ่งงมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  O-Net ดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ในวันที่  22 พฤษภาคม  […]

  ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.ยะลา 1 ศึกษาดูงาน สพป.ตรัง เขต 1

  นายสุวิทย์  ฟองโหย  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานให้การต้อนรับ แก่คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ยะลา เขต 1 ซึ่งมาศึกษาดูงานการดำเนินการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา O-Net  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 โดยมีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงาน  จำนวน  130 คน เพื่อให้ผู้บริหารได้รับประสบการณ์และความรู้เพิ่มขึ้น  โดยนายพยุงศักดิ์  กัญจโรจน์  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต  1  บรรยายพิเศษพร้อมผู้บริหารโรงเรียนบ้านบางยางและโรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม  ซึ่งงมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  O-Net ดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ในวันที่  22 พฤษภาคม  […]

  Continue Reading...

 • วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ฯพณฯ พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ มอบโต๊ะ-เก้าอี้ เครื่องเขียน พระราชทานให้แก่โรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตรัง  ณ  โรงเรียนสภาราชินี 2 และเดินทางไปบ้านเด็กชายณัฐพล สิมมา  บ้านเลขที่ 81 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา ซึ่งได้รับทุนพระราชทานการศึกษา  โดยมี นายศิริพัฒ  พัฒกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมนายนิสิต ชายภักตร์ […]

  องคมนตรีตรวจความคืบหน้าการฟื้นฟูพื้นที่จากปัญหาอุทกภัยจังหวัดตรัง

  วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ฯพณฯ พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ มอบโต๊ะ-เก้าอี้ เครื่องเขียน พระราชทานให้แก่โรงเรียนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตรัง  ณ  โรงเรียนสภาราชินี 2 และเดินทางไปบ้านเด็กชายณัฐพล สิมมา  บ้านเลขที่ 81 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา ซึ่งได้รับทุนพระราชทานการศึกษา  โดยมี นายศิริพัฒ  พัฒกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมนายนิสิต ชายภักตร์ […]

  Continue Reading...

 • สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร   ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ซึ่งศึกษาธิการจังหวัดตรังมอบหมายให้ นางจุรีรัตน์ คีรีรัตน์ และคณะ ประกอบด้วยนายสัญญา ทองมีขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไพรสณฑ์ และตัวแทนนักเรียน ที่ประสบภัย ร่วมพิธีปล่อยขบวนคาราวานโต้ะเก้าอี้ -นักเรียนพระราชทาน ณ กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 โดยพลเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี

  พิธีปล่อยขบวนคาราวานโต้ะเก้าอี้ -นักเรียนพระราชทาน ณ กระทรวงศึกษาธิการ

  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร   ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ซึ่งศึกษาธิการจังหวัดตรังมอบหมายให้ นางจุรีรัตน์ คีรีรัตน์ และคณะ ประกอบด้วยนายสัญญา ทองมีขวัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไพรสณฑ์ และตัวแทนนักเรียน ที่ประสบภัย ร่วมพิธีปล่อยขบวนคาราวานโต้ะเก้าอี้ -นักเรียนพระราชทาน ณ กระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 โดยพลเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี

  Continue Reading...

 • นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานพิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จำนวน 1 ทุน แก่ เด็กชายณัฐพล สิมมา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 ตั้งแต่ ระดับประถมศึกษา ถึง ระดับปริญญาตรี รวมเป็นเงิน 439,000 บาท โดย นายนิสิต ชายภักตร์  ศึกษาธิการจังหวัดตรัง กล่าวรายงาน ณ สพป.ตรัง เขต […]

  พิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

  นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ประธานพิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จำนวน 1 ทุน แก่ เด็กชายณัฐพล สิมมา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 6 ตั้งแต่ ระดับประถมศึกษา ถึง ระดับปริญญาตรี รวมเป็นเงิน 439,000 บาท โดย นายนิสิต ชายภักตร์  ศึกษาธิการจังหวัดตรัง กล่าวรายงาน ณ สพป.ตรัง เขต […]

  Continue Reading...

 • กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ประกาศรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล "ประชาบดี" ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๔ ประเภท  ได้แก่ ๑.บุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก ๒. องค์กรที่ทำคุณประโยชน์แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก ๓.สื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก ๔.บุคคลผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ทำคุณประโยชน์และดำรงชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดี ส่งถึงสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดชั้น ๑ ภายในวันที่ ๓๑  พฤษภาคม ๒๕๖๐ หรือสามารถดาวน์โหลดแบบเสนอข้อมูลประวัติและผลงานได้ที่ www.dsdw.go.th

  การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล “ประชาบดี” ประจำปี ๒๕๖๐

  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ประกาศรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล "ประชาบดี" ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๔ ประเภท  ได้แก่ ๑.บุคคลที่ทำคุณประโยชน์แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก ๒. องค์กรที่ทำคุณประโยชน์แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก ๓.สื่อที่นำเสนอกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก ๔.บุคคลผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ทำคุณประโยชน์และดำรงชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดี ส่งถึงสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรัง ศาลากลางจังหวัดชั้น ๑ ภายในวันที่ ๓๑  พฤษภาคม ๒๕๖๐ หรือสามารถดาวน์โหลดแบบเสนอข้อมูลประวัติและผลงานได้ที่ www.dsdw.go.th

  Continue Reading...

 • นายนิสิต  ชายภักตร์ ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ เป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต ๑ และผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑  เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง วันที่  ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

  การประชุมสัมมนาผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต ๑ และผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑

  นายนิสิต  ชายภักตร์ ผอ.สพป.ตรัง เขต ๑ เป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต ๑ และผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑  เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง วันที่  ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐

  Continue Reading...