ประกวดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปีงบประมาณ 2562

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง ประกวดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปีงบประมาณ 2562 เพื่อส่งเสริมให้ครู และนักเรียน ได้มีเวทีแสดงความสามารถ และนำเสนอผลงานด้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ 1. ประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ ระดับภูมิภาค วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง  2. ประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับภูมิภาค วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง  และการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยโครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2562 สนใจสอบถามได้ที่ 075582303 หรือ นางสาวรุจิรา  จันทร์เศษ 08-3181-3663 

kornkanok

About kornkanok