ประชาสัมพันธ์ประกวดผลงาน/นวัตกรรม/รูปแบบปฏิบัติที่ดีปฐมวัย

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง ดำเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่(จังหวัด) กำหนดจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงาน/นวัตกรรม/รูปแบบปฏิบัติที่ดี  Best Practice ด้านการดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยฯ สำหรับโรงเรียนที่สนใจจะเสนอผลงานการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาที่เป็นเลิศ  Best Practice โดยส่งผลงานยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง  ภายในวันที่ 5 กรกฏาคม พ.ศ.2562 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 075225769 

kornkanok

About kornkanok