การจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562

การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2562
สพป.ตรัง เขต 1

 

- หนังสือเชิญประชุม

- ตารางการอบรม

 

เอกสารประกอบการอบรม ในวันอบรมจะแจกคู่มือ DMC อย่างเดียว ให้คะ

PPT การบริหารข้อมูลสารสนเทศ

คู่มือDMC2562

คู่มือรวมสรุปการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปี 2562

คู่มือระบบGCode

คู่มือB-OBEC

คู่มือEMIS

- คู่มือ CCT ระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน

- คู่มือ School Mis

- ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการซ้ำชั้น

- แนวทางการจำหน่ายนักเรียน

 

การจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา สพป.ตรัง เขต 1

 

รายการ

Link ของระบบ/ชื่อระบบ หมายเหตุ
       

1

DMC ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2562 สามารถดำเนินการได้เลย และปิดระบบ วันที่ 8 มิ.ย. 2562 , ปฏิทินที่ สพฐ.กำหนด

2

DMC แก้ไขเลขบัตรประชาชนนักเรียน (โรงเรียนแก้ไขเองไม่ได้ สพท. แก้ไขเองไม่ได้) อ่านรายละเอียดแล้วส่งข้อมูลไปตามเมล์ที่ปรากฎ

3

DMC ออกรหัส G สำหรับผู้ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร สำหรับนักเรียนที่ไม่มีข้อมูลทางทะเบียนราษฎร

4

DMC แก้ไขเลขประจำตัวนักเรียน ที่เมนู "ปรับปรุงข้อมูล" เลือก เมนู 3.1.7

5

DMC เปลี่ยนชื่อนักเรียน ที่เมนู "ปรับปรุงข้อมูล" เลือก เมนู 2.7.8

6

DMC โหลดโปรแกรมสำหรับเครื่องอ่าน Smar Card Reader ต้องโหลดโปรแกรมสำหรับอ่านบัตรประชาชน

7

DMC คลิปการใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชนของนักเรียนในระบบ DMC  

8

DMC ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ปีการศึกษา 2562 รอบที่ 1 :: ปุ่มยืนยันขึ้นในวันที่ 5 มิ.ย. 2562 และจะปิดระบบในวันที่ 10 มิ.ย. 2562 เวลา 16.30 น. , ปฏิทินที่ สพฐ.กำหนด  (สพป.ตรัง เขต 1 กำหนดเป็น 7 มิ.ย.2562)

 

    รอบที่ 2 :: วันที่ 30 ส.ค. 2562 ตรวจสอบความถูกต้อง ไม่มีการยืนยัน, ปฏิทินที่ สพฐ.กำหนด

 

    รอบที่ 3 :: วันที่ 10 พ.ย. 2562 ตรวจสอบความถูกต้อง , ปฏิทินที่ สพฐ.กำหนด

 

    รอบที่ 4 :: วันที่ 30 เม.ย. 2563 ตรวจสอบความถูกต้อง ไม่มีการยืนยัน, ปฏิทินที่ สพฐ.กำหนด

9

EMIS ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ให้แล้วเสร็จ 25 มิ.ย.2562

10

B-OBEC

ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จ 31 ต.ค.2562

11

SchoolMIS

โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา ดึงข้อมูลเฉพาะที่เกี่่ยวข้องมาจาก DMC

12

SchoolMIS  

โปรแกรมระบบบริหารจัดการผลการเรียน ปีการศึกษา 2562 ให้แล้วเสร็จ 30 เม.ย.2562

13

CCT

ระบบคัดกรองยากจนนักเรียน

Page : https://www.facebook.com/cctthailand/

ดึงข้อมูลเฉพาะที่เกี่ยวข้องมาจาก DMC

14

SET โปรแกรมSET – ระบบบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเรียนรวม นักเรียนพิการเรียนรวม

15

Admission

ระบบรายงานการรับนักเรียน ระบบรายงานการรับนักเรียน

 

     

**ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน (CCT) :: 

**การประชุมทางไกล "การดำเนินงานการจัดทำข้อมูลระบบคัดกรองนักเรียนยากจนฯ ปีการศึกษา 2562 " วันที่ 30 พ.ค. 2562

 

 

admin

About admin