โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด ดำเนินกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ ร.๙ “ปลูกข้าวโพดหวาน”

S__119832585

S__119832584

S__119832583

S__119832582โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด ดำเนินกิจกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ ร.๙ “ปลูกข้าวโพดหวาน”
*********ครูและนักเรียนได้ร่วมกันปลูกข้าวโพดหวาน*****เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ *****วันนี้ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กำลังให้ผลผลิต ออกฝักออกผล ****อีก ๑ สัปดาห์ จะเก็บฝักข้าวโพดได้แล้ว

About suwit