โรงเรียนอนุบาลตรังกิจกรรมพบปะนักเรียนวันเปิดภาคเรียนวันแรกปีการศึกษา 2562

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง พบปะนักเรียนหน้าเสาธง ในโอกาสเปิดภาคเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมกิจกรรมแนะนำคุณครูใหม่ Teacher ใหม่โครงการพิเศษภาคภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP) วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562
>>ภาพบรยากาศพบปะนักเรียน<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_0569 IMG_0568 IMG_0570 IMG_0571 IMG_0572 IMG_0573 IMG_0574 IMG_0575 IMG_0576 IMG_0578 IMG_0579 IMG_0580 IMG_0581 IMG_0583 IMG_0584 IMG_0585 IMG_0587 IMG_0588 IMG_0589 IMG_0590 IMG_0591 IMG_0592 IMG_0593 IMG_0594 IMG_0595 IMG_0596 IMG_0597 IMG_0598 IMG_0599 IMG_0600 IMG_0602 IMG_0603 IMG_0604 IMG_0605 IMG_0606 IMG_0607 IMG_0608 IMG_0609 IMG_0610 IMG_0611 IMG_0612 IMG_0613 IMG_0614 IMG_0615 IMG_0616 IMG_0617 IMG_0618 IMG_0619 IMG_0620 IMG_0621 IMG_0622 IMG_0623 IMG_0624 IMG_0626 IMG_0627 IMG_0628 IMG_0629 IMG_0630 IMG_0631 IMG_0632 IMG_0633 IMG_0634 IMG_0635 IMG_0636 IMG_0637 IMG_0638 IMG_0639 IMG_0640 IMG_0641 IMG_0642 IMG_0643

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง