โรงเรียนอนุบาลตรังโปรแกรมMEPเปิดคอร์สปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นป.1/6 ปีการศึกษา 2562

คุณครูสุทธีนี บุญรัตน์ ครูหัวหน้าโครงการพิเศษการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP) โรงเรียนอนุบาลตรัง ดำเนินการเปิดคอร์สปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นป.1/6 ประจำปีการศึกษา 2562
>>ภาพนักเรียนป.1/6MEPปี62<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_0339 IMG_0340 IMG_0341 IMG_0331 IMG_0332 IMG_0334 IMG_0335 IMG_0336 IMG_0337 IMG_0338
                                                 IMG_0333

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง