การประชุมผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 1/ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1

วันนี้ เวลา 08.30 น. นายธีระวัฒน์  วรรณนุช ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 1/ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 และ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน  ครั้งที่ 2/2562 เพื่อมอบนโยบายการศึกษาและแนวทางในการปฏิบัติงานในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่ ก่อนการประชุมได้มอบเกียรติบัตร ดังนี้ 1. โรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละสูงสุด ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)   ปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย, คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 2. นักเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยเต็มร้อยละ 100 ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 และ 3. โรงเรียนที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด ในการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test:NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี
IMG_0852_resize IMG_0850_resize IMG_0849_resize IMG_0848_resize IMG_0847_resize IMG_0845_resize IMG_0844_resize IMG_0843_resize IMG_0842_resize IMG_0841_resize IMG_0840_resize  IMG_0838_resize IMG_0837_resize  IMG_0835_resize IMG_0834_resize IMG_0833_resize IMG_0832_resize IMG_0831_resize IMG_0830_resize IMG_0829_resize IMG_0828_resize IMG_0827_resize IMG_0825_resize IMG_0824_resize IMG_0823_resize IMG_0819_resize IMG_0817_resize IMG_0816_resize IMG_0815_resize IMG_0814_resize IMG_0812_resize IMG_0811_resize IMG_0809_resize IMG_0808_resize IMG_0807_resize IMG_0804_resize IMG_0803_resize IMG_0802_resize IMG_0801_resize IMG_0800_resize IMG_0799_resize IMG_0797_resize IMG_0796_resize IMG_0795_resize IMG_0793_resize IMG_0792_resize IMG_0791_resize IMG_0790_resize IMG_0789_resize IMG_0787_resize IMG_0782_resize IMG_0781_resize IMG_0780_resize IMG_0779_resize IMG_0778_resize IMG_0777_resize IMG_0776_resize IMG_0774_resize IMG_0773_resize IMG_0771_resize IMG_0770_resize IMG_0769_resize IMG_0768_resize IMG_0767_resize IMG_0766_resize IMG_0765_resize IMG_0764_resize IMG_0763_resize IMG_0762_resize IMG_0756_resize IMG_0755_resize IMG_0752_resize IMG_0751_resize IMG_0748_resize IMG_0746_resize IMG_0744_resize IMG_0742_resize IMG_0740_resize IMG_0738_resize IMG_0736_resize IMG_0735_resize IMG_0732_resize IMG_0731_resize IMG_0729_resize IMG_0727_resize IMG_0725_resize IMG_0724_resize IMG_0723_resize IMG_0722_resize IMG_0721_resize IMG_0720_resize IMG_0719_resize IMG_0718_resize IMG_0717_resize IMG_0716_resize IMG_0715_resize IMG_0714_resize IMG_0713_resize IMG_0712_resize IMG_0711_resize IMG_0709_resize IMG_0707_resize
gallery
" src="http://web.itectrang1.com/wp-content/plugins/ckeditor-for-wordpress/plugins/wpgallery/images/spacer.gif?t=F7J8" title="gallery ids="98844,98845,98846,98847,98848,98849,98850,98851,98852,98853,98854,98855,98856,98857,98858,98859,98860,98861,98862,98863,98864,98865,98866,98867,98868,98869,98870,98871,98872,98873,98874,98875,98876,98877,98878,98880,98881,98882,98883,98884,98885,98886,98887,98888,98889,98890,98891,98892,98893,98894,98895,98896,98897,98898,98899,98900,98901,98902,98903,98904,98905,98906,98907,98908,98909,98910,98911,98912,98913,98914,98915,98916,98917,98918,98919,98920,98921,98922,98923,98924,98925,98926,98927,98928,98929,98930,98931,98932,98933,98934,98935,98936,98937,98938,98939,98940,98941,98942,98943,98944,98945,98946,98947,98948"" />