ประกาศโรงเรียนบ้านวังศิลา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา คือ วิชาเอกคณิตศาสตร์หรือ เอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน)รับสมัคร ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ผู้สมัครขอและยื่นในสมัครด้วยตนเองได้ ณ โรงเรียนบ้านวังศิลา ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

 ประกาศโรงเรียนบ้านวังศิลา

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ประกาศรับสมัครครูจ้างวังศิลา

 

นางบุษยกาญจน์ กูมุดา

About นางบุษยกาญจน์ กูมุดา