โรงเรียนอนุบาลตรังประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานคณะกรรมการ นางสุมน ไชยเสนีย์ ผอ.โรงเรียนบ้านควนปริง กรรมการและนางสาวสุวรรณี จำปา ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39 (นาโต๊ะหมิง) กรรมการ การประเมินข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ นางยินดี คงพูล ครู ชั้นปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลตรัง สพป.ตรัง เขต 1 วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562
>>ภาพบรรยากาศการประเมิน<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_0278 IMG_0265 IMG_0276 IMG_0277
IMG_0238 IMG_0239 IMG_0244 IMG_0245
IMG_0229 IMG_0230 IMG_0231 IMG_0232 IMG_0236 IMG_0237 IMG_0240 IMG_0241 IMG_0242 IMG_0243 IMG_0246 IMG_0248 IMG_0249 IMG_0251 IMG_0252 IMG_0253 IMG_0256 IMG_0257 IMG_0258 IMG_0259 IMG_0261 IMG_0264 IMG_0266 IMG_0267 IMG_0269 IMG_0271 IMG_0272 IMG_0273 IMG_0274 IMG_0275 IMG_0280 IMG_0281 IMG_0318 IMG_0319 IMG_0322 IMG_0324 IMG_0325 IMG_0326 IMG_0327 IMG_0328 IMG_0329 IMG_0330

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง