โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

ประชุมเปิดภาคเรียน_๑๙๐๕๑๐_0002

ประชุมเปิดภาคเรียน_๑๙๐๕๑๐_0006ประชุมเปิดภาคเรียน_๑๙๐๕๑๐_0011

About อมรทิพย์ สาวะเดช