ประกาศโรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

โลโก้-275x300

        ตามที่โรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร ตำบลหนองบ่อ  อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ และวิชาเอกทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่  22  เมษายน พ.ศ.2562 ถึง  30  เมษายน  2562  นั้น 

          บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลตามประกาศเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ และวิชาเอกทั่วไป  จำนวน  2  อัตรา เสร็จสิ้นแล้ว ดังประกาศรายชื่อต่อไปนี้

 ประกาศผลสอบครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร

 

About chonlawaschool