โรงเรียนบ้านหยงสตาร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง

ประกาศรับสมัครภารโรง

About อมรทิพย์ สาวะเดช