โรงเรียนอนุบาลตรังต้อนรับคณะผู้บริหารเครือข่ายสองเกาะ อ.ปากพะยูน สพป.พัทลุง เขต 2 ศึกษาดูงาน

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรง เรียนอนุบาลตรัง กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารเครือข่ายสองเกาะ อ.ปากพะยูน สพป.พัทลุง เขต 2 ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง โดยการนำของนายวิโรจน์ จงสิทธิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านเกาะหมาก อ.ปากพะยูน สพป.พัทลุงเขต 2 วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562
>>ภาพการต้อนรับการศึกษาดูงาน<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_0046 IMG_0058
IMG_0053 IMG_0054 IMG_0055 IMG_0063 IMG_0064 IMG_0065 IMG_0067 IMG_0069
IMG_1 IMG_0021 IMG_0023 IMG_0024
IMG_0082 IMG_0085 IMG_0087 IMG_0003 IMG_0009 IMG_0011 IMG_0012 IMG_0013 IMG_0016 IMG_0017 IMG_0019 IMG_0026 IMG_0029 IMG_0031 IMG_0032 IMG_0035 IMG_0037 IMG_0038 IMG_0039 IMG_0040 IMG_0049 IMG_0050 IMG_0059 IMG_0060 IMG_0061 IMG_0072 IMG_0073 IMG_0074 IMG_0076 IMG_0078
 

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง