ประชุมทางไกลเพื่อรับฟังข้อราชการสำคัญจาก เลขาธิการ กพฐ.

นายสุวิทย์  ฟองโหย รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1  คณะผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง และบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกคน เข้าประชุมเพื่อรับชมการเสนอผลงานของ 4 ปีการศึกษาพัฒนาชายแดนใต้ และประชุมข้อราชการจาก เลขาธิการ กพฐ. ในวันพุธที่ 8  พฤษภาคม  2562 ณ ห้องประชุมพรเทพวิมลเมธี สพป.ตรัง เขต 1 
IMG_0649_resize IMG_0652_resize IMG_0654_resize IMG_0655_resize IMG_0656_resize IMG_0657_resize IMG_0658_resize IMG_0659_resize IMG_0660_resize IMG_0661_resize IMG_0662_resize IMG_0663_resize IMG_0664_resize IMG_0665_resize IMG_0666_resize IMG_0667_resize IMG_0668_resize IMG_0669_resize IMG_0670_resize IMG_0671_resize IMG_0672_resize IMG_0673_resize IMG_0674_resize IMG_0675_resize IMG_0676_resize IMG_0677_resize IMG_0678_resize IMG_0679_resize IMG_0680_resize IMG_0681_resize IMG_0682_resize IMG_0683_resize IMG_0684_resize IMG_0685_resize IMG_0686_resize IMG_0687_resize IMG_0688_resize IMG_0689_resize IMG_0690_resize IMG_0692_resize IMG_0693_resize IMG_0694_resize IMG_0695_resize IMG_0697_resize IMG_0698_resize IMG_0699_resize IMG_0700_resize IMG_0701_resize IMG_0702_resize IMG_0704_resize S__318259206_resize

kornkanok

About kornkanok