โรงเรียนอนุบาลตรังประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่3/2562

นายสนทยาท ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานดำเนินการประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่3/2562 เพื่อดำเนินการปรึกษาหารือข้อราชการและเตรียมการรับการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนอนุบาลตรัง วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562
>>ภาพบรยยากาศการประชุมครู<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_0016 IMG_0018
IMG_9997 IMG_9998
IMG_0003 IMG_0004 IMG_0008 IMG_0011 IMG_0013 IMG_0025_2 IMG_0027 IMG_0030 IMG_0034 IMG_0035 IMG_0036 IMG_0039 IMG_0041 IMG_9923 IMG_9925 IMG_9929 IMG_9930 IMG_9931 IMG_9932 IMG_9933 IMG_9934 IMG_9936 IMG_9937 IMG_9938 IMG_9940 IMG_9941 IMG_9942 IMG_9943 IMG_9944 IMG_9945 IMG_9946 IMG_9947 IMG_9948 IMG_9949 IMG_9950 IMG_9951 IMG_9952 IMG_9953 IMG_9954 IMG_9955 IMG_9956 IMG_9957 IMG_9958 IMG_9959 IMG_9960 IMG_9961 IMG_9962 IMG_9963 IMG_9964 IMG_9965 IMG_9966 IMG_9968 IMG_9969 IMG_9970 IMG_9971 IMG_9972 IMG_9973 IMG_9974 IMG_9975 IMG_9976 IMG_9977 IMG_9978 IMG_9979 IMG_9980 IMG_9981 IMG_9982 IMG_9983 IMG_9984 IMG_9985 IMG_9987 IMG_9988 IMG_9989 IMG_9991 IMG_9992

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง