ยินดีต้อนรับ ผอ.สพป.ตรัง เขต 1

นายสุวิทย์ ฟองโหย รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.ตรัง เขต 1 ร่วมต้อนรับ  นายธีระวัฒน์  วรรณนุช ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ และในการนี้ ท่าน ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ได้พบปะพูดคุยกับบุคลากร สพป.ตรัง เขต 1 เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมพระเทพวิมล เมธี สพป.ตรัง เขต 1 
    34954_resize34956_resize 34959_resize ต้อนรับ ผอ.ธีระวัฒน์ วรรณนุช_๑๙๐๕๐๓_0008_resize ต้อนรับ ผอ.ธีระวัฒน์ วรรณนุช_๑๙๐๕๐๓_0006_resize ต้อนรับ ผอ.ธีระวัฒน์ วรรณนุช_๑๙๐๕๐๓_0005_resize ต้อนรับ ผอ.ธีระวัฒน์ วรรณนุช_๑๙๐๕๐๓_0004_resize ต้อนรับ ผอ.ธีระวัฒน์ วรรณนุช_๑๙๐๕๐๓_0001_resize ต้อนรับ ผอ.ธีระวัฒน์ วรรณนุช_๑๙๐๕๐๓_0015_resize ต้อนรับ ผอ.ธีระวัฒน์ วรรณนุช_๑๙๐๕๐๓_0012_resize ต้อนรับ ผอ.ธีระวัฒน์ วรรณนุช_๑๙๐๕๐๓_0011_resize ต้อนรับ ผอ.ธีระวัฒน์ วรรณนุช_๑๙๐๕๐๓_0010_resize ต้อนรับ ผอ.ธีระวัฒน์ วรรณนุช_๑๙๐๕๐๓_0009_resize ต้อนรับ ผอ.ธีระวัฒน์ วรรณนุช_๑๙๐๕๐๓_0030_resize ต้อนรับ ผอ.ธีระวัฒน์ วรรณนุช_๑๙๐๕๐๓_0026_resize ต้อนรับ ผอ.ธีระวัฒน์ วรรณนุช_๑๙๐๕๐๓_0022_resize ต้อนรับ ผอ.ธีระวัฒน์ วรรณนุช_๑๙๐๕๐๓_0021_resize ต้อนรับ ผอ.ธีระวัฒน์ วรรณนุช_๑๙๐๕๐๓_0017_resize ต้อนรับ ผอ.ธีระวัฒน์ วรรณนุช_๑๙๐๕๐๓_0058_resize ต้อนรับ ผอ.ธีระวัฒน์ วรรณนุช_๑๙๐๕๐๓_0053_resize ต้อนรับ ผอ.ธีระวัฒน์ วรรณนุช_๑๙๐๕๐๓_0038_resize ต้อนรับ ผอ.ธีระวัฒน์ วรรณนุช_๑๙๐๕๐๓_0034_resize ต้อนรับ ผอ.ธีระวัฒน์ วรรณนุช_๑๙๐๕๐๓_0033_resize ต้อนรับ ผอ.ธีระวัฒน์ วรรณนุช_๑๙๐๕๐๓_0073_resize ต้อนรับ ผอ.ธีระวัฒน์ วรรณนุช_๑๙๐๕๐๓_0071_resize ต้อนรับ ผอ.ธีระวัฒน์ วรรณนุช_๑๙๐๕๐๓_0069_resize ต้อนรับ ผอ.ธีระวัฒน์ วรรณนุช_๑๙๐๕๐๓_0066_resize ต้อนรับ ผอ.ธีระวัฒน์ วรรณนุช_๑๙๐๕๐๓_0063_resize ต้อนรับ ผอ.ธีระวัฒน์ วรรณนุช_๑๙๐๕๐๓_0087_resize ต้อนรับ ผอ.ธีระวัฒน์ วรรณนุช_๑๙๐๕๐๓_0085_resize ต้อนรับ ผอ.ธีระวัฒน์ วรรณนุช_๑๙๐๕๐๓_0081_resize ต้อนรับ ผอ.ธีระวัฒน์ วรรณนุช_๑๙๐๕๐๓_0079_resize ต้อนรับ ผอ.ธีระวัฒน์ วรรณนุช_๑๙๐๕๐๓_0078_resize

kornkanok

About kornkanok