การอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education)

ายศังกร  รักชูชื่น ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM Education) ให้แก่ข้าราชการครู ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 – 27 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลตรัง 
300252_resize 300254_resize 300255_resize 300258_resize

kornkanok

About kornkanok