การเข้าค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร รุ่นที่ 2

นายศังกร  รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานตรัง เขต 1 ไปเยี่ยมค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร รุ่นที่ 2 ซึ่งมีนักเรียนจาก 4 โรงเรียน ได้แก่ รร.ไทยรัฐวิทยา 39 รร.บ้านลิพัง รร.บ้านลำแคลง และ รร.วัดนานอน เข้าค่ายเรียนรู้พืชพันธุ์ไม้ สัตว์ป่า การแปรรูปอาหาร การสหกรณ์ การจัดการขยะ การดำรงชิวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์เขาช่อง

57039946_2195832420731337_7148123137408761856_n 57160954_348612219333672_7474478997649227776_n 57597676_355730178383227_6752388196534845440_n57325132_575869789906353_8510238634849337344_n 57377345_1318179455002321_135623608234934272_n 57398566_1175552565951584_4204927708980838400_n

admin

About admin