ประกาศโรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ เเละ วิชาเอกทั่วไป

                                                                                โลโก้

ด้วยโรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา วิชาเอกภาษาอังกฤษ และ วิชาเอกทั่วไป จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

            ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง  จำนวน  ๒  อัตรา

               อัตราค่าจ้างเดือนละ     ๖,๐๐๐           บาท   ( หกพันบาทถ้วน )

 – ครูสอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ                      จำนวน  ๑  อัตรา

– ครูสอนวิชาเอกทั่วไป                              จำนวน  ๑  อัตรา

ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือก

ครูอัตราจ้างรายเดือน ทำหน้าที่ครูผู้สอน

ตามประกาศโรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร  ลงวันที่  11  เมษายน  2562

……………………………………………………………………..

11 – 30  เมษายน  2562                 ประกาศรับสมัคร

22 – 30 เมษายน  2562                  รับสมัครไม่เว้นวันหยุดราชการ  (เวลา 09.00-16.30 น.)

ภายใน 3 พฤษภาคม 2562                 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

8  พฤษภาคม  2562                       สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 

ภายใน 13 พฤษภาคม 2562               ประกาศผลการคัดเลือก

16 พฤษภาคม  2562                      รายงานตัวทำสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร  อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ตั้งแต่วันที่  22 – 30 เมษายน พ.ศ.2562  ตั้งแต่เวลา  09.00 – 16.30 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 075-285104 (โรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร), 084-8611011 (ผอ.อรอุมา  ชูสุวรรณ์) 089-6458174 (คุณครูนภัสวรรณ  ทวีพัฒนะพงศ์)

รายละเอียดดังประกาศ ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวัดชลวาปีวิหาร ดาวน์โหลดเอกสารเเละใบสมัคร

                            ใบสมัคร word

About chonlawaschool