โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนเคี่ยมร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา จัดอบรมการดูแลตนเองในการบรรเทาอาการปวดเมี่อยด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย วันที่ 7- 8 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านควนยวน

งานควนยวน_๑๙๐๔๑๐_0027งานควนยวน_๑๙๐๔๑๐_0045งานควนยวน_๑๙๐๔๑๐_0058 งานควนยวน_๑๙๐๔๑๐_00596593 6594 6595 6596 6597งานควนยวน_๑๙๐๔๑๐_0038

About รัศมี จิตบุญ