กิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร

         นายศังกร  รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานตรัง เขต 1 ไปเยี่ยมค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร รุ่นที่ 1 ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนวัดธรรมาราม โรงเรียนบ้านนาทะเล โรงเรียนบ้านควนปริง และโรงเรียนบ้านไทรงาม จำนวน 60 คน เข้าค่ายเรียนรู้พืชพันธุ์ไม้ สัตว์ป่า การแปรรูปอาหาร การสหกรณ์ การจัดการขยะ การดำรงชิวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์เขาช่อง

newscenter_1507617260_7233S__8708246 S__8708247 S__8708249 S__8708250 S__8708251 S__8708252 S__8708253 S__8708254

About ธีรวัฒน์ เอ้งฉ้วน