ข้าราชการครู เเละบุคลากร โรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร ร่วมสรงน้ำพระพุทธวิโมกข์ พระพุทธรูปประจำโรงเรียน เพื่อความเป็นสิริมงคล 3 เมษายน 2562

342019_๑๙๐๔๐๕_0072 342019_๑๙๐๔๐๕_0070 342019_๑๙๐๔๐๕_0032 342019_๑๙๐๔๐๕_0034 342019_๑๙๐๔๐๕_0035 342019_๑๙๐๔๐๕_0011 342019_๑๙๐๔๐๕_0065 342019_๑๙๐๔๐๕_0064 342019_๑๙๐๔๐๕_0063 342019_๑๙๐๔๐๕_0061 342019_๑๙๐๔๐๕_0040 342019_๑๙๐๔๐๕_0050 342019_๑๙๐๔๐๕_0052 342019_๑๙๐๔๐๕_0054 342019_๑๙๐๔๐๕_0043 342019_๑๙๐๔๐๕_0037 342019_๑๙๐๔๐๕_0038 342019_๑๙๐๔๐๕_0013 342019_๑๙๐๔๐๕_0012

About chonlawaschool