อบรมเรื่อง“สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” วิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904

นายศังกร  รักชูชื่น  ผอ.สพป.ตรัง เขต 1  พร้อมด้วยผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 1 ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/2561 “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562  ณ หอประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
0_resize 7_resize 9_resize 12_resize 14_resize 17_resize 18_resize 19_resize 21_resize 23_resize 26_resize  35_resize 42_resize 45_resize 47_resize 48_resize 54_resize 58_resize 63_resize 64_resize 66_resize 69_resize 71_resize 73_resize 89_resize IMG_0571_resize IMG_0588_resize IMG_0597_resize IMG_0619_resize  IMG_0647_resize

kornkanok

About kornkanok