โรงเรียนอนุบาลตรังพิธีสรงน้ำพระพุทธนราภิบาลพระพุทธรูปประจำโรงเรียนอนุบาลตรัง ปี 2562

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง นำคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธนราภิบาลซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำโรงเรียนอนุบาลตรัง ปี 2562 เพื่อความเป็นศิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยที่จะมาถึงปีนี้ ณ มณฑปประดิษฐานพระพุทธรูป โรงเรียนอนุบาลตรัง วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562
>>ภาพพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_9325 IMG_9333 IMG_9343 IMG_9400
IMG_9334 IMG_9366 IMG_9368 IMG_9372 IMG_9375 IMG_9380 IMG_9384 IMG_9385 IMG_9386 IMG_9391 IMG_9394 IMG_9395 IMG_9396 IMG_9397 IMG_9403 IMG_9406 IMG_9408 IMG_9410 IMG_9412 IMG_9415 IMG_9416 IMG_9418 IMG_9419 IMG_9421 IMG_9423 IMG_9424 IMG_9427 IMG_9428 IMG_9430 IMG_9432 IMG_9433 IMG_9435 IMG_9437 IMG_9438 IMG_9444 IMG_9448 IMG_9456 IMG_9461 IMG_9464 IMG_9463

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง