โรงเรียนอนุบาลตรังการแข่งขันกีฬาอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้”อนุบาลประสานใจครั้งที่ 15″ ประจำปี 2562

นายสัมฤทธิ์ เลียงประเสริฐ์ นายกอบจ.สตูล ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬาอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ "อนุบาลประสานใจครั้งที่ 15" ประจำปี 2562 โดยมีนายสุทธิ สายสุนีย์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลสตูล กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาครูอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ "อนุบาลประสานใจครั้งที่ 15" ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬารัชกิจประการ อ.เมือง จ.สตูล วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562
>>คณะครูอนุบาลตรังเดินทางสู่สตูล<<
>>ไฟล์ที่1งานเลี้ยงต้อนรับอนุบาล14จังหวัด<<
>>ไฟล์ที่2งานเลี้ยงต้อนรับอนุบาล14จังหวัด<<
>>ไฟล์ที่1พิธีเปิดการแข่งขันอนุบาลประสานใจ15<<
>>ไฟล์ที่2การแข่งขันอนุบาลประสานใจ15<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_8828 IMG_8829 IMG_8832 IMG_8834 IMG_8837 IMG_8838 IMG_8841 IMG_8845 IMG_8850 IMG_8852 IMG_8866 IMG_8873 IMG_8875 IMG_8880 IMG_8882 IMG_8887 IMG_8890 IMG_8898 IMG_8904 IMG_8932 IMG_8936 IMG_8940
IMG_8632 IMG_8700 IMG_8703 IMG_8712 IMG_8716 IMG_8732 IMG_8735 IMG_8742 IMG_8749 IMG_8755 IMG_8763 IMG_8769 IMG_8775 IMG_8792 IMG_8796 IMG_8800 IMG_8813 IMG_8967 IMG_8969 IMG_8979 IMG_9009 IMG_9014 IMG_9045 IMG_9062 IMG_9064 IMG_9081 IMG_9099 IMG_9121 IMG_9128 IMG_9130

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง