ประเมินความก้าวหน้าความพร้อมและความสำเร็จโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ตรัง เขต 1 ออกประเมินความก้าวหน้าความพร้อมและความสำเร็จโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล การประเมินความเสี่ยง ความพร้อม ระยะที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งหนองแห้ง โรงเรียนบ้านไทรงาม และโรงเรียนวัดชลวาปีวิหาร อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562
82410  82411  82412  82413  82414  82415_resize 82417_resize 82419_resize 82420_resize  82423_resize 82424_resize  82427_resize 82429_resize 82448_resize 82449_resize 82450_resize 82453_resize

kornkanok

About kornkanok