ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตรัง

วันที่ 29 มีนาคม 2562 ดร.สวนดี นานอน ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตรัง รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดตรัง (รอบระยะเวลา 1 ปี ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2560 – 5 ธันวาคม 2561) โดยมี นายประหยัด อนุศิลป์ ศึกษาธิการภาค 5 เป็นประธาน นายสุธน เกิดมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เป็นกรรมการ และนายปิยพฤทธิ์ เมืองแก้ว นิติกรชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดตรัง
55669550_334631427185669_6133228150684909568_n_resize 55692969_2310314085957452_1674155952510599168_n_resize 55764219_946867659037590_6886472681764421632_n_resize 55861090_2206771696251962_1603804246468198400_n_resize 55875514_562567407563411_4311384331747590144_n_resize 55908404_615309692274494_522403615311134720_n_resize

kornkanok

About kornkanok