โรงเรียนบ้านปะเหลียน “จัดกิจกรรมวันแสงเทียนส่องหล้า”

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562  โรงเรียนบ้านปะเหลียน จัดกิจกรรมวันแสงเทียนส่องหล้า กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ระดับชั้นอนุบาล , ประกาศนียบัตร ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3  โดยได้รับเกียรติจากนายสนิท  หูเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะเหลียน มาเป็นประธานในพิธี

DSC01518DSC01394 DSC01398 DSC01402 DSC01407 DSC01391 DSC01379 DSC01380 DSC01372 DSC01374 DSC01362 DSC01360 DSC01353 DSC01347 DSC01348 DSC01350 DSC01334 DSC01338 DSC01323 DSC01333 DSC01315 DSC01307 DSC01304 DSC01297 DSC01299 DSC01285 DSC01283 DSC01271 DSC01273 DSC01275

About นางกิตติยา เสลา โรงเรียนบ้านปะเหลียน