โรงเรียนเพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดพิธีพระราชทานรางวัลเจ้าฟ้าเพชรรัตน และรับประทานวุฒิบัตรนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รับรางวัลเจ้าฟ้าเพชร_190330_0009 รับรางวัลเจ้าฟ้าเพชร_190330_0012 รับรางวัลเจ้าฟ้าเพชร_190330_0016 รับรางวัลเจ้าฟ้าเพชร_190330_0017 รับรางวัลเจ้าฟ้าเพชร_190330_0018 รับรางวัลเจ้าฟ้าเพชร_190330_0021 รับรางวัลเจ้าฟ้าเพชร_190330_0031 รับรางวัลเจ้าฟ้าเพชร_190330_0034 รับรางวัลเจ้าฟ้าเพชร_190330_0038 รับรางวัลเจ้าฟ้าเพชร_190330_0040 รับรางวัลเจ้าฟ้าเพชร_190330_0043 รับรางวัลเจ้าฟ้าเพชร_190330_0046 รับรางวัลเจ้าฟ้าเพชร_190330_0048 รับรางวัลเจ้าฟ้าเพชร_190330_0051

About โรงเรียนเพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ วนิดา สมกำลัง