โรงเรียนอนุบาลตรังประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานดำเนินการประชุมข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมอนุบาลประสานใจการแข่งขันกีฬาโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 15 ณ โรงเรียนอนุบาลสตูล ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562
>>ภาพบรยากาศการประชุม<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_0001 IMG_0035 IMG_0041 IMG_9999
IMG_0037 IMG_0039 IMG_0040 IMG_0002 IMG_0003 IMG_0004 IMG_0005 IMG_0006 IMG_0007 IMG_0008 IMG_0009 IMG_0010 IMG_0011 IMG_0012 IMG_0013 IMG_0014 IMG_0015 IMG_0016 IMG_0017 IMG_0018 IMG_0019 IMG_0020 IMG_0021 IMG_0022 IMG_0023 IMG_0024 IMG_0025 IMG_0026 IMG_0027 IMG_0028 IMG_0029 IMG_0030 IMG_0031 IMG_0032 IMG_0033 IMG_0034

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง