การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมความดีคุณธรรมหลัก ด้วยระบบ PLC ครั้งที่ 1

นายศังกร  รักชูชื่น ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมความดีคุณธรรมหลัก ด้วยระบบ PLC ครั้งที่ 1 โครงการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม(องค์กรคุณธรรม)  โดยมีกิจกรรม  1) กระบวนการ PAOR กับการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม  2) ทบทวนแผนการดำเนินงาน และตารางคุณธรรมหลักแนวปฏิบัติของ สพป.ตรัง เขต 1 และ 3) กิจกรรมเสริมสร้างความดีของทุกกลุ่มและการนำเสนอความก้าวหน้าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทุกกลุ่ม ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สพป.ตรัง เขต 1 วันที่ 27 มีนาคม 2562
20190327_๑๙๐๓๒๗_0002_resize 20190327_๑๙๐๓๒๗_0004_resize 20190327_๑๙๐๓๒๗_0006_resize 20190327_๑๙๐๓๒๗_0007_resize 20190327_๑๙๐๓๒๗_0008_resize 20190327_๑๙๐๓๒๗_0009_resize 20190327_๑๙๐๓๒๗_0012_resize 20190327_๑๙๐๓๒๗_0013_resize 20190327_๑๙๐๓๒๗_0014_resize 20190327_๑๙๐๓๒๗_0015_resize 20190327_๑๙๐๓๒๗_0016_resize 20190327_๑๙๐๓๒๗_0017_resize 20190327_๑๙๐๓๒๗_0018_resize 20190327_๑๙๐๓๒๗_0020_resize 20190327_๑๙๐๓๒๗_0021_resize 20190327_๑๙๐๓๒๗_0024_resize 20190327_๑๙๐๓๒๗_0025_resize 20190327_๑๙๐๓๒๗_0026_resize 20190327_๑๙๐๓๒๗_0033_resize 20190327_๑๙๐๓๒๗_0036_resize 20190327_๑๙๐๓๒๗_0042_resize 20190327_๑๙๐๓๒๗_0046_resize 20190327_๑๙๐๓๒๗_0047_resize 20190327_๑๙๐๓๒๗_0053_resize 20190327_๑๙๐๓๒๗_0077_resize 20190327_๑๙๐๓๒๗_0084_resize 20190327_๑๙๐๓๒๗_0085_resize 20190327_๑๙๐๓๒๗_0092_resize 20190327_๑๙๐๓๒๗_0095_resize 20190327_๑๙๐๓๒๗_0096_resize 20190327_๑๙๐๓๒๗_0103_resize 20190327_๑๙๐๓๒๗_0108_resize 20190327_๑๙๐๓๒๗_0116_resize

kornkanok

About kornkanok