ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อต้วน สังขมณี บิดาของผอ.วิรัตน์ สังขมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนโพธิ์

ด้วยคุณพ่อต้วน   สังขมณี  บิดาของผอ.วิรัตน์    สังขมณี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนโพธิ์  ได้ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 10  มีนาคม  2562       เจ้าภาพกำหนดตั้งบำเพ็ญกุศลศพ ณ วัดควนมะนาวศรี ต.ในควน  อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง เริ่มงาน วันที่ 26 – 27 มีนาคม  2562  ฌาปนกิจศพ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม  2562 

About นางปาริชาติ วุ่นปาน