รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อแต่งต้้ง (ย้าย) ไปดำรงตำแหน่งที่ว่าง และว่างต่อเนื่อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตรัง ประกาศ-รับย้าย-38ค.2-สพป.ตรัง-เขต-1-มีนาคม-62-

About นางระพีพรรณ ชูยัง บริหารงานบุคคล