กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนด้วยการขยับและกินผักผลไม้ โรงเรียนบ้านในควน

20190227_๑๙๐๓๐๑_0034 20190227_๑๙๐๓๐๑_0049 20190227_๑๙๐๓๐๑_0052  20190227_๑๙๐๓๐๑_0094 20190227_๑๙๐๓๐๑_0095 20190227_๑๙๐๓๐๑_0005 20190227_๑๙๐๓๐๑_0007 20190227_๑๙๐๓๐๑_0027 20190227_๑๙๐๓๐๑_0034 20190227_๑๙๐๓๐๑_0042 20190227_๑๙๐๓๐๑_0043 20190227_๑๙๐๓๐๑_0047 20190227_๑๙๐๓๐๑_0048   20190227_๑๙๐๓๐๑_0063 20190227_๑๙๐๓๐๑_0066  20190227_๑๙๐๓๐๑_0095

โรงเรียนบ้านโคกชะแง้

About โรงเรียนบ้านโคกชะแง้