กลุ่มโรงเรียนวชิรมิตร เข้าค่ายพักแรมคืนลูกเสือ – เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือรัษฎานุประดิษฐ์ จังหวัดตรัง

คณะลูกเสือ – เนตรนารี พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กลุ่มโรงเรียนวชิรมิตร เข้าค่ายพักแรมคืนลูกเสือ – เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือรัษฎานุประดิษฐ์ ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2562

DSC_4705

DSC_4344

DSC_4219

DSC_4410

DSC_4417

DSC_4423

DSC_4435

DSC_4438

DSC_4497

DSC_4551

DSC_4572

DSC_4591

DSC_4629

DSC_4651

DSC_4713

DSC_4715

DSC_4725

DSC_4769

DSC_4835

About โรงเรียนวัดทุ่งหินผุด