โรงเรียนบ้านปะเหลียน”จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง ป.1-3 และลูกเสือสามัญ ป.4-5″

เมื่อวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์  2562  โรงเรียนบ้านปะเหลียน  นำโดยนายสนิท  หูเขียว  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะเหลียน และคณะครู ร่วมกันจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2561  ณ โรงเรียนบ้านปะเหลียน โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วน

 1. ค่ายลูกเสือสำรอง ป.1-3  จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ต่างๆ เฉพาะช่วงเวลากลางวัน

2. ค่ายแรมคืนลูกเสือสามัญ ป.4-5  มีการเดินทางไกล  เข้าฐานศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ฐานผจญภัย และช่วงภาคกลางคืน มีกิจกรรมรอบกองไฟ โดยได้รับเกียรติจากนายวรศักดิ์ รองเดช อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปะเหลียน มาเป็นประธานในพิธี

1549609234167 1549609226657 1549609222738 1549609216503 1549609211602 1549609181441 1549609157004IMG20190208092947 IMG20190208092633 IMG20190208092627 IMG20190208092351 IMG20190208091841 IMG20190208091827 IMG20190208091206 IMG20190207194804 IMG20190207153819 IMG20190207152507 IMG20190207133141 IMG20190207132303 IMG20190207124930 IMG20190207111242 IMG20190207111058 IMG20190207105756 IMG20190207105539 IMG20190207105320 IMG20190207102850

About นางกิตติยา เสลา โรงเรียนบ้านปะเหลียน