บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนวัดท่าพญา

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาเป็นอุปกรณ์การเรียนให้โรงเรียนวัดท่าพญา

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาเป็นอุปกรณ์การเรียนให้โรงเรียนวัดท่าพญา

IMG_1337 IMG_1338

About โรงเรียนวัดท่าพญา นางสาวศรขวัญ รัตนศิลากุล