โรงเรียนอนุบาลตรังประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

นายสนทยา ภักดีวานิช ผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เพื่อประชาสัมพันธ์รับนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โครงการ English Program (EP) ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562
>>ภาพการประชุมผู้ปกครองอ.3<<
>>ภาพการแสดงโชว์กิจกรรมนักเรียนEP<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_7889 IMG_7946 IMG_7952 IMG_7825
IMG_7822 IMG_7824 IMG_7827 IMG_7828 IMG_7829 IMG_7830 IMG_7831 IMG_7832 IMG_7833 IMG_7834 IMG_7835 IMG_7836 IMG_7838 IMG_7839 IMG_7840 IMG_7841 IMG_7851 IMG_7854 IMG_7856 IMG_7858 IMG_7860 IMG_7862 IMG_7863 IMG_7876 IMG_7883 IMG_7891 IMG_7892 IMG_7893 IMG_7895 IMG_7897 IMG_7899 IMG_7921 IMG_7922 IMG_7923 IMG_7928 IMG_7930 IMG_7931 IMG_7932 IMG_7934 IMG_7937 IMG_7939 IMG_7941 IMG_7944 IMG_7948 IMG_7953 IMG_7957 IMG_7958 IMG_7959 IMG_7961 IMG_7981 IMG_7982 IMG_7983 IMG_7985 IMG_7995 IMG_7997 IMG_8004 IMG_8024 IMG_8028 IMG_8032 IMG_8033 IMG_8035 IMG_8039

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง