โรงเรียนอนุบาลตรังประชุมคณะกรรมการดำเนินงานวิวาห์ใต้สมุทร ประจำปี 2562

นายสุทัศน์ เสียงเลิศ และน.ส.มาลัยรัตน์ สุขกาว รองผอ.โรงเรียนอนุบาลตรัง ประธานดำเนินการประชุมครูผู้เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวิวาห์ใต้สมุทร ประจำปี 2562 โดยหอการค้า จ.ตรัง ที่จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นี้ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตรัง วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
>>ภาพการประชุมคณะกรรมการ<<
>>โรงเรียนอนุบาลตรัง<<

IMG_7809 IMG_7810 IMG_7811 IMG_7812 IMG_7813 IMG_7814 IMG_7815 IMG_7816 IMG_7817 IMG_7818 IMG_7819 IMG_7820 IMG_7822 IMG_7823 IMG_7824

นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง

About นายนิวรรณ ไชยรัตน์ อนุบาลตรัง