ขอเชิญสมัครเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาคใต้

ขอเชิญสมัครเป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS) ระดับภาคใต้

ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยผู้มัคร เป็นผู้ที่เคยมีผลงานดีเด่นที่เคยได้รับรางวัลระดับภาค

และระดับชาติ หรือมีประสบการณ์เหมาะสมที่จะเป็นกรรมการตัดสินรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.


ขอให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลในใบสมัครส่งมาทาง

E-mail : boonchat3697@gmail.com  ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

>> ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดที่นี่

admin

About admin