โรงเรียนบ้านสามแยก ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

โรงเรียนบ้านสามแยก ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ดาวน์โหลดประกาศผลการสอบที่นี่

วิสุทธิ์ ชายภักตร์ โรงเรียนบ้านสามแยก

About วิสุทธิ์ ชายภักตร์ โรงเรียนบ้านสามแยก