การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ประธานการประชุมเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ซึ่งจะมีการการสอบให้กับโรงเรียนที่มีนักเรีียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สถาบันการพลศึกษา กรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และสำนักงานพระพุทธศาสนาสนาแห่งชาติ เป็นมาตรฐานเดียวกัน พร้อมกันทั่วประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบในวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 – 14.30 น. และวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 – 14.30 น. ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สพป.ตรัง เขต 1 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27  มกราคม 2562
72933_resize 72935_resize 72936_resize 72937_resize 72938_resize 72945_resize 72946_resize 72948_resize 72952_resize ประชุม O-NET_๑๙๐๑๒๘_0002_resize ประชุม O-NET_๑๙๐๑๒๘_0003_resize ประชุม O-NET_๑๙๐๑๒๘_0005_resize ประชุม O-NET_๑๙๐๑๒๘_0006_resize ประชุม O-NET_๑๙๐๑๒๘_0007_resize ประชุม O-NET_๑๙๐๑๒๘_0008_resize ประชุม O-NET_๑๙๐๑๒๘_0009_resize ประชุม O-NET_๑๙๐๑๒๘_0011_resize ประชุม O-NET_๑๙๐๑๒๘_0012_resize ประชุม O-NET_๑๙๐๑๒๘_0013_resize ประชุม O-NET_๑๙๐๑๒๘_0016_resize ประชุม O-NET_๑๙๐๑๒๘_0017_resize ประชุม O-NET_๑๙๐๑๒๘_0022_resize ประชุม O-NET_๑๙๐๑๒๘_0024_resize ประชุม O-NET_๑๙๐๑๒๘_0025_resize

kornkanok

About kornkanok