การแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

วันนี้ นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์  และนายระนิต  ณ  พัทลุง  รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ไปเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจแก่คณะกรรมการ ข้าราชการครู และนักเรียนผู้เข้าแข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง 
 S__67231750_resize S__67231747_resize S__67223557_resize S__67223556_resize S__67223554_resize S__45350915_resize S__45350914_resize S__45342730_resize S__30031880_resize S__30031879_resize 257658_resize 257654_resize 257652_resize 

kornkanok

About kornkanok